Національне багатство

Національне багатство – це повна сукупність вартості всіх нефінансових і фінансових активів, які розташовані в межах конкретної країни і знаходяться у власності її резидентів. Іншими словами, національне багатство – це все природні ресурси держави і накопичені результати праці її громадян. Розмір національного багатства є надзвичайно важливим показником економічної могутності країни.

Трохи з історії дослідження національного багатства

Національне багатство 1664 році економістом У. Петті було вперше перелічені національне багатство Великобританії. Згодом був досліджений розмір французького національного багатства (в 1789 році), а потім американського (в 1805 році) і російського (в 1864 році).

Починаючи з 1853 року, проблема дослідження вищевказаного показника економічної могутності країни стає темою №1 на міжнародних конгресах за статистичними даними.

У 1947 році була заснована Асоціація, яка по сьогоднішній день займається питаннями вимірювання та оцінки на міжнародному рівні багатства і доходу кожної нації без винятку. Результати її досліджень друкуються в спеціальному виданні «The Review of Income and Wealth». Даний журнал регулярно випускається з 1966 року.

Згідно з оцінками вищевказаної Асоціації та Інституту економіки РАН, сьогодні національне багатство всіх країн світу в загальній сумі становить 550 трлн. американських доларів, в числі яких приблизно половина знаходиться в Німеччині, Франції, Канаді, Італії, США, Японії та Сполученому Королівстві. Сукупний розмір загальнонаціонального багатства країн СНД оцінюється в суму застосува рівну 80 трлн. американських доларів.

Структура національного багатства

Національне багатство складається з таких компонентів, як:

 • природних ресурсів;
 • людського капіталу;
 • духовних цінностей;
 • фінансового капіталу;
 • фізичного капіталу.

Виходячи з системи нацрорахунків, національне багатство включає в себе:

 • Активи нефінансового характеру – це активи виробничі (цінності, основні фонди) і активи невиробничі (патенти, ліцензії, матеріальні активи).
 • Активи фінансового характеру (цінні папери, депозити, готівкові гроші, монетарне золото, страхові технічні резерви, позики, інші рахунки кредиторів і боржників).

Дослідження показника національного багатства

Показник національного багатства застосовується для здійснення характеристики майнового стану певної держави. Тому національне багатство як комплексна економічна категорія відрізняється спеціальною системою статистичних даних:

 • ефективності його використання;
 • стану окремих компонентів;
 • динаміки нацбогатства;
 • складу і структури;
 • способів його застосування;
 • розширеного і простого відтворення нацбагатства.

Показники національного багатства служать однією з надзвичайно важливих характеристик досягнутого державою рівня соціально-економічного розвитку.

Національне багатство США

Основні компоненти багатства нації Сполучених Штатів:

 • людський капітал (77%);
 • соціальна і виробнича інфраструктура (19%);
 • природні ресурси (4%).

Експерти Світового банку оцінюють національне багатство Сполучених Штатів в 24 трлн. американських доларів.

ПОДІЛИТИСЯ: