М’яка валюта

М’яка валюта – умовна назва грошових одиниць, які відрізняються обмеженою конвертацією або ж взагалі не можуть бути конвертовані. У зарубіжній практиці термін «м’яка валюта» носить назву – «soft currency».

М’яка валюта – грошові знаки країн, які мають слабкий платіжний баланс. Як правило, такі валюти практично не користуються попитом за межами держави-емітента.

М’яка валюта – внутрішній платіжний інструмент тієї чи іншої країни, який піддається сильним коливанням і залежить від різного роду політичних або економічних подій. Найчастіше «soft currency» зустрічаються в країнах, що розвиваються світу через слабку економіку та нестабільного стану в світі.

Місце м’якої валюти в загальній кваліфікації та її сутність

У кожній державі є своя грошова одиниця (валюта) – фінансовий інструмент, який активно застосовується для розрахунків всередині держави і здійснення міжнародних угод. Валюта – це грошовий знак, платіжний і кредитний документ, який, як правило, виражений іноземними грошима При цьому в ролі платіжних інструментів можуть також застосовуватися казначейські білети, векселі, банкноти, чеки, акредитиви і так далі.

Таким чином, валюта – це:

– товар, який виступає в ролі платіжного інструменту за послуги і товари для населення;
– гроші однієї держави, а також валюта іншої країни (в тому числі міжнародна одиниця для розрахунків);
– кошти, які можуть бути використані в міжнародному обороті при виконанні платежів між державами.

1. За статусом валюта буває:

– національна. Такі гроші застосовуються у внутрішньому обороті держави;

– іноземна. До даної категорії можна віднести всі монети і банкноти, які виражені в грошах (валюті) інших країн, а також чеки, векселі, вклади;

– міжнародна. Сюди зараховуються грошові кошти, що мають цифрові позначення і представляють собою звичайні записи на рахунках держав-учасниць МВФ. По суті, міжнародна валюта – це спеціальні права запозичення;

– регіональна – національні грошові знаки, які використовуються в групі різних країн за відповідними договорами. До регіональних валют можна віднести євро або ЕКЮ;

– євровалюта – грошова одиниця, яка бере участь в розрахунках розвиваючих країн світу і не перебуває під контролем фінансових структур держави-емітента.

2. По позиції щодо валютних запасів все валюти можна розділити на:

– резервні. Сюди відносяться такі гроші, які застосовуються центральними банками інших країн світу для накопичення і зберігання власних резервів з подальшою метою проведення розрахунків з інвестицій ззовні і операціях з іншими країнами. До категорії резервних валют відноситься євро, американський долар США. Також до цієї категорії можна віднести японську ієну і фунт стерлінгів;

– інші види валют (нерезервних) – грошові одиниці, які не застосовуються в ролі зберігачів капіталу і формування запасів країн світу.

3. Згідно з позицією до курсів інших валют:

– тверда валюта. Такі грошові знаки відрізняються особливою надійністю, стійкістю і стабільним курсом. Сюди можна віднести японську ієну, долар США та інші;

– м’яка валюта – один з видів грошових одиниць, що відрізняються своєю нестабільністю по відношенню до курсів інших грошових одиниць і своїм номіналом.

4. За періодом дії валюта може бути тимчасовою і постійною.

5. За ступенем інтернаціоналізації:

– провідна валюта – активно застосовується в зовнішньоторговельних операціях та операціях з обміну валют. При цьому для кожної зі сторін вона не є національною. Сюди відносяться такі грошові знаки, як євро, долар США, канадський долар, фунт стерлінгів і так далі;

російський рубль- ключова валюта виконує за межами країни цілий ряд найбільш важливих функцій (один із прикладів – російський рубль);

– домінуюча валюта. Бере на себе виконання найбільшого числа функцій за кордоном і застосовується у великому обсязі (в порівнянні з іншими валютами). На сьогодні до такої грошової одиниці можна віднести долар США.

6. За рівнем конвертації:

– вільно конвертована. Така валюта не має обмежень щодо зовнішньої і внутрішньої оборотності, тобто вона бере активну участь в обороті з іншими країнами і часто застосовується для формування резервів;

– валюта з вільною конвертацією. До даної категорії відносяться грошові одиниці, що відрізняються певними обмеженнями. Такі гроші можна обміняти не на всі зарубіжні валюти;

– замкнута валюта може застосовуватися тільки всередині однієї держави. Як обмінного товару на світовому ринку валют вона не використовується.

М’яка валюта – це незмінна складова кваліфікації, що дозволяє оцінити реальну стабільність грошової одиниці, її стійкість, залежність від внутрішньої економіки та економічного становища інших країн. Критерій «м’якості» в першу чергу відображає залежність валютного курсу однієї валюти щодо курсу іншої.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Бомбейська фондова біржа