Мутуальний банк

Мутуальний банк – це кредитний кооператив, каса взаємодопомоги. Він створюється добровільно для задоволення фінансово-грошових потреб його членів. Учасниками мутуального банку можуть бути юридичні / фізичні особи.

Особливості мутуального банку

Мутуальний банк – це некомерційна організація. Його виробництво не передбачає отримання прибутку як першорядної мети. Основне завдання – грошова взаємодопомога учасників організації.

Є кілька шляхів отримання грошових коштів мутуальним банком, а саме:

  • внески учасників організації – основне джерело;
  • доходи від видачі позик учасникам під більш низький, ніж в комерційному банку відсоток;
  • залучені фінансові кошти;
  • інші джерела, які не суперечать законодавству.

В результаті отриманого фінансування в мутуальном банку створюються пайові та резервні фонди, а також фонди взаємодопомоги.

Основна частина фінансів використовується в мутуальном банку для кредитування своїх членів. Для цього укладається договір про надання позики, а при необхідності договір підкріплюється засобом забезпечення виплати (заставу, поручителі і ін.).

Специфіка функціонування мутуальних банків дає їм ряд переваг над комерційними банківськими організаціями. В першу чергу вони стосуються простоти процедури отримання фінансової допомоги. Якщо в комерційних банках ведеться аналіз і відбір потенційних позичальників, то в мутуальних банках позика видається всім його членам гарантовано.

Інший аспект, що стосується переваг, полягає в тому, що мутуальние банки мотивовані на залучення інвестицій. Зважаючи на це члени подібної структури можуть отримати не тільки позику, а й фактичний прибуток від вкладень інвесторів. Більш того, в мутуальних банках практикується інвестування. Це несе фінансові вигоди тим членам організації, які не в змозі реалізувати проекти без залучення додаткових коштів.

Відмінності мутуального банку від інвестиційних пірамід

Мутуальний банк створюється для вирішення фінансових завдань учасників кооператіваЧасто під виглядом мутуального банку можуть створюватися інвестиційні піраміди. Однак мутуальний банк має виражену специфіку, яка відрізняє його від будь-якої подібної структури, оскільки це:

  • некомерційна організація, яка не має будь-якої правової форми, крім споживчого кооперативу. Перед вступом нового члена в кооператив вся установча документація мутуального банку надається до ознайомлення;
  • організація, яка створює кооперативи для задоволення фінансових потреб вузького кола осіб (фізичних / юридичних);
  • організація, яка не пропонує пільгових умов для нових членів, в незалежності того, привертає учасник третіх осіб до вступу в кооператив.

Мета діяльності фінансової піраміди полягає в тому, щоб залучити максимальну кількість нових членів для отримання внесків. Тоді як мутуальний банк створюється для вирішення фінансових завдань учасників кооперативу, а також інвестування коштів з метою подальшого розвитку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Регресивна інтеграція