Муніципальні векселі

Муніципальні векселі – це цінні папери, що мають обмежений термін дії. Їх випуск здійснюють місцеві органи самоврядування за погодженням з урядом під майбутні податкові нарахування та різні види доходу.

Одержувачами муніципального векселі виступають організації, установи, підприємства обласного фінансування та населення. Оплата за векселем здійснюється в установлений строк шляхом використання його в якості засобу платежу. Вексельний обіг на території суб’єктів України вводиться з метою поліпшення розрахунків, для упорядкування фінансового становища організацій і послаблення інфляційних тенденцій.

Цілі

Залучення додаткових інвестицій органами місцевого самоврядування проводиться для різних цілей, включаючи:

 • відшкодування тимчасового бюджетного дефіциту;
 • спрямування коштів для субсидування об’єктів, що не приносять прибуток, яким необхідні одноразові інвестиції на будівництво, реконструкцію, ремонт соціальних об’єктів, що знаходяться на бюджетному фінансуванні. Зазвичай річний бюджет таких коштів не мають в своєму розпорядженні;
 • напрямок грошей для субсидування прибуткових програм, що мають високу окупність;
 • спрямування коштів на будівництво, ремонти, реконструкцію об’єктів нерухомості. Такі об’єкти мають властивості самоокупності, тому при їх реалізації компенсуються витрачені вкладення.

Особливості муніципальних векселів

Випуск проводиться відповідно до ФЗ «Про перекладний і простий векселі». На практиці випуск муніципальних цінних паперів вважається формою кредитування органів місцевого самоврядування. Їх виробництво обходиться уряду дешевше, ніж оформлення позики в банківських організаціях. Тому як муніципальні векселі мають податковими пільгами. Цінні папери мають статус державності з питань оподаткування. Муніципальні векселі для суб’єктів України виступають як:

 • приватні кошти, які компенсують брак фінансового обороту;
 • фінансовий ресурс, який покриває дефіцит доходу бюджету на регіональному та федеральному рівні;
 • інструмент фінансового заміщення реальних грошових коштів;
 • засіб кредитування з низькими процентними ставками з бюджету регіонального фінансування.

В якості забезпечення векселі виступає дохід бюджету суб’єктів муніципалітету, або надходження від продажу інвестиційних проектів, під які були сформовані векселі та облігації.

Механізм випуску муніципальних векселів

Далі, організація, яка пройшла відбір, через власні відділення або філії інших компаній, з якими у неї оформлені договору з розміщення позики, продає цінні папери кінцевим споживачам. Муніципальні цінні папери знаходяться у вільному обігу. Це означає, що векселетримачі можуть вільно купувати і реалізовувати векселі та облігації на ринку цінних паперів в певні терміни. По закінченню терміну цінні папери погашаються емітентом згідно їх вартості, з урахуванням виплати доходу, якщо це визначено умовами договору.

Переваги муніципальних векселів

Купуючи муніципальні цінні папери, інвестори мають наступні переваги:

висока прибутковість, яка досягається завдяки пільгам по оподаткуванню;
висока стійкість в порівнянні з акціонерними вкладеннями.

Більш високою надійністю, ніж муніципальні векселі, мають цінні папери, що випускаються суб’єктами України.

Недоліки муніципальних векселів

Активізація ринку муніципальних векселів не вплинуло на частку їх в загальному обсязі емісій. На випуск цінних паперів і розвиток ринку впливає:

 • нерозвиненість проспектів емісії, яка зумовлена ​​відсутністю фахівців;
 • недосконалість інститутів системи інвестиційних організацій, які спрямовані здійснювати розміщення муніципальних векселів;
 • поганий розвиток системи гарантування відшкодування коштів регіональним органам влади, як інвесторам.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Кредитна лінія