Муніципалітет: визначення

Представницький орган місцевого самоврядування (муніципалітет) – група осіб, що представляє інтереси населення і володіє правомочностями приймати рішення від його імені на території муніципального поселення. Інститут представництва був введений через неможливість постійного прийняття рішень усіма жителями безпосередньо. Представницький орган має в своєму складі депутатів, обираних загальним голосуванням громадян.

Наявність інституту представництва в муніципалітеті обов’язково. Винятком є ​​поселення, де число жителів не перевищує 100 осіб. У цьому випадку рішення приймаються громадянами без посередництва.

Формування представницького органу

Порядок формування органу, який представляє інтереси населення, передбачає два способи.

Традиційним способом представництво формується шляхом муніципальних виборів. Чисельність учасників в представницькому органі регулюється законодавством і залежить від кількості населення на території муніципалітету. Залежно від чисельності громадян для здійснення діяльності вибирається від семи чоловік до тридцяти п’яти. Кількість депутатів також може бути встановлено статутом місцевого рівня. Здійснення повноважень дозволено після того, як буде вибрано 2/3 від необхідного числа представницького органу.

Для формування інституту представництва в муніципальному районі передбачений ще один спосіб. До складу органу можуть входити голови населених пунктів і депутати з представництва цих поселень.

Перевага віддається традиційного способу, тому для другого законодавством передбачено ряд обмежень. Наприклад, кандидата в представницький орган самоврядування має підтримати 2/3 громадян поселення.

Повноваження представницького органу

Законодавчо закріплені такі повноваження представництва муніципального утворення:

 • прийняття і зміна регламенту і статутних документів муніципалітету;
 • твердження бюджетних звітів муніципального освіти і контроль над використанням коштів;
 • формування та зміна податкової системи місцевого рівня;
 • планування розвитку муніципального утворення;
 • розпорядження і управління майном муніципалітету;
 • створення і визначення юридичної долі муніципальних підприємств;
 • вирішення питань щодо участі в міжмуніципальній співпраці;
 • Ухвалення рішення про позбавлення повноважень глави муніципалітету;
 • Організація діяльності муніципалітету;
 • Контролювання виконання повноважень посадовими особами муніципалітету.

Крім того, статутом муніципального освіти компетенція представницького інституту може бути розширена. Такими повноваженнями можуть бути:

 • контроль фінансування;
 • обрання глави муніципалітету;
 • формування виборчої комісії;
 • прийняття рішення про притягнення жителів до значних робіт для поселення;
 • узгодження призначень осіб на високі посади муніципалітету;
 • прийняття правил землекористування і ін.

Компетенція представницького органу може бути припинена достроково. Це відбувається через злиття з іншим муніципалітетом, збільшення чисельності громадян, саморозпуску, набрання законної сили рішенням органів судочинства або з інших причин, передбачених нормативними актами в галузі місцевого самоврядування.

ПОДІЛИТИСЯ: