Монополізм

В економічній літературі монополізм оцінюється як негативне явище і протиставляється саморегульованої ринкової економіці. Монополізм – це положення, при якому один або кілька суб’єктів господарювання контролюють ринок, істотно впливають на ціноутворення, пригнічуючи конкурентів. Оцінюється як негативне явище, протиставляється саморегульованої ринкової економіки.

Монополістичної діяльністю вітчизняний законодавець називає зловживання домінуючим становищем, домовленості і узгоджені дії, спрямовані на придушення конкуренції.

Протидія монополізму покладено на антимонопольну службу.

Базовими галузевими нормативними документами є закони:

«Про захист конкуренції»;
«Про природні монополії».

Домінуюче становище

Його наявність констатується, коли суб’єкт господарювання має можливість:

 • усувати з ринку конкурентів;
 • ускладнювати доступ на нього інших підприємців;
 • диктувати умови обігу товару або істотно впливати на ціноутворення.

Домінуюче становище є умовою, але не підставою притягнення до відповідальності за монополізм.

За загальним правилом монополістом визнається суб’єкт господарювання, частка якого на ринку дорівнює або перевищує 50%. Не допускається визнання монополістом особи або групи осіб, спільно контролюючих менше 35% ринку.

Розмір ринкового сегменту не є абсолютним показником монополізму або його відсутності. Остаточний висновок за результатами дослідження ситуації на ринку робить ФАС.

Природний монополізм

Монополія вважається природного в разі, коли:

 • ефективне задоволення споживчого попиту і конкуренція несумісні;
 • ціна одиниці продукції істотно знижується за рахунок нарощування обсягу і потужностей виробництва;
 • товар / послуга не можуть бути замінені аналогом;
 • підвищення ціни не робить вирішального значення на зниження попиту.

Приклади сфер природних монополій:

 • водо-, газо-, електропостачання;
 • з/д перевезення;
 • криголамного проведення суден.

Порушення антимонопольного законодавства

Однак до порушень зараховуються:

 • необгрунтовано висока / низька продажна / закупівельна вартість товару / послуги;
 • нав’язування супутніх товарів / послуг;
 • управління ціноутворенням через узгоджені дії.

Крім накладення традиційних штрафів, ФАС має право ініціювати застосування до монополістам специфічних заходів реагування в судовому порядку. це:

 • примусовий поділ суб’єкта господарювання;
 • виділення нової юридичної особи з монополіста.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Золотий карат