Монополія на ринку

Під терміном “монополія на ринку” розуміють ситуацію, при якій всі пропозицію послуг або товарів зосереджено в руках єдиного виробника / продавця. Новим фірмам при такій структурі ринку через наявність бар’єрів, створених законодавчими або штучним шляхом, практично неможливо увійти в певну галузь.

Причини виникнення монополії на ринку:

 • бар’єри законодавчого характеру для здійснення діяльності (сертифікація, ліцензування);
 • злиття / поглинання компаній (велика компанія набуває дрібну фірму, таким чином, усуваючи конкуренцію);
 • зовнішньоекономічна політика держави, яка діє в інтересах вітчизняного виробника, захищаючи останнього від іноземної конкуренції на ринку;
 • бажання підприємств отримати високий дохід.

Чиста монополія – ​​що це?

Даний тип структури ринку – досить рідкісне для господарської практики явище. Така монополія передбачає, що покупці змушені купувати певні товари у конкретного підприємства-монополіста, оскільки воно виробляє продукцію, яка не має аналогів.

Чиста монополія представлена ​​галузями комунального господарства (водо-, тепло-, електро- і газопостачання).

Монополія на ринку: основні види

Монополія на ринку класифікується на такі різновиди:

Монополія закритого типу (державна) – найбільш стійка форма монопольної влади, оскільки надійно захищена від конкуренції юридичними правилами. Прибуток підприємства-монополіста в такій ситуації зазвичай невисока, тому що найчастіше надання виняткових прав супроводжується певними обмеженнями як в плані встановлення вартості на товар, так і в ставленні до нормі доходу.

Монополія відкритого типу – тип структури ринку, при якому володіння монопольною владою є, перш за все, результатом досягнень самої компанії (встановлені авторські права на новий продукт або технологію). Саме при такому типі ринкової структури, яка носить в основному тимчасовий характер, компанія-монополіст може розраховувати на найвищий прибуток, оскільки володіє чудовою можливістю повністю реалізувати свою монополістичну владу в умовах повної відсутності конкуренції.

Монополія природна – тип структури ринку, при якому тільки одне підприємство забезпечує весь ринковий попит при найменших витратах. Такий монопольною владою в основному володіють компанії, які мають в своєму розпорядженні не відтворювані вільно, рідкісні елементи виробництва (земельні ділянки особливого типу під виноградники, рідкісні метали та ін.). Держава зацікавлена ​​в розвитку такої ринкової структури, тому може всіляко підтримувати її.

Монополія двостороннього типу – ситуація на ринку, при якій монопольна влада виробника / продавця раптово стикається з монопольної силою фірми-покупця. Оскільки обидві сторони мають певну ринкову владу, то договірна вартість і кількість товару будуть завжди знаходитися між пропозицією фірми-покупця і продавця. Підсумок операції в такому випадку буде безпосередньо залежить від здатності вести переговори кожної зі сторін. Дана модель монопольної влади найчастіше зустрічається на ринку озброєнь.

Монополія штучного типу – ситуація на ринку, при якій кілька підприємств об’єднуються з метою отримання монополістичних вигод. Дану модель монополії утворюють такі форми, як картель, концерн, синдикат, трест, фінансова група. Монополія штучного типу найчастіше відрізняється недобросовісною конкуренцією. Монополісти для усунення неугодних фірм-конкурентів вдаються до господарським бойкотів (відмова від будь-яких зв’язків з фірмою-аутсайдером), здійсненню демпінгових заходів, маневрування цінами (реалізують продукти дрібним підприємствам за завищеною ціною, а найбільшим – роблять таємні знижки), спекуляції цінними паперами на торговельному майданчику (тобто використовують фінансові засоби в боротьбі), диверсифікації, промислового шпигунства.

Економічні наслідки присутності монополії на ринку

Поширення цієї ринкової структури може привести до наступних негативних наслідків:

 • нераціонального використання ресурсів суспільства;
 • виробничої неефективності (фірмі-монополісту набагато вигідніше реалізувати менший обсяг товару, але за вищою вартістю, чого не зробив би ні за яких умов конкуруючий виробник);
 • нерівності в розподілі прибутку (компанія-монополіст наживається за рахунок інших верств суспільства, оскільки має можливість згідно свій розсуд призначати ціни на товар);
 • високому рівню виробничих витрат;
 • відсутності стимулу до використання найбільш ефективних технологій в процесі виробництва;
 • знищення конкуренції.

Але в той же час монополія на ринку сприяє:

 • використанню найбільш ефективних технологій у виробництві;
 • інноваційної діяльності.
ПОДІЛИТИСЯ: