Монополіст

Монополіст – суб’єкт господарювання, який досяг домінуючого положення на певному ринку, підтримує його і прагне до посилення позицій.

Монополіст-фізична особа, яка працює на ринку на підставі ліцензії. Поід суб’єктом господарювання законодавства про захист конкуренції має на увазі особа, яка здійснює приносить дохід діяльність з виготовлення, реалізації, придбання товарів. Монополістом в розумінні ст.  може бути:

 • юридична особа – комерційна або некомерційна структура;
 • фізична особа, яка працює на ринку на підставі ліцензії, членства в СРО;
 • приватний підприємець.

Домінуюче становище

Монопольне становище підприємства констатується, якщо:

 • у нього немає конкурентів;
 • воно не відчуває істотної конкуренції через обмеженого доступу інших суб’єктів до ринку сировини і збуту товарів.

Підстави для визнання домінуючого положення компанії:

 • – вона контролює 50% ринку і не може довести, що відчуває значну конкуренцію;
 • – зайнятий нею сегмент не досягає 50% ринку, однак домінуюче становище встановлено ФАС виходячи з:
 1. незмінності частки суб’єкта господарювання на ринку;
 2. відсутності істотної конкуренції внаслідок приналежності конкурентам порівняно дрібних часток ринку.

За загальним правилом становище суб’єкта господарювання не може вважатися домінуючим (крім фінансової установи), якщо контрольований ним сегмент знаходиться в межах 35% ринку. винятки:

 • сукупна частка трьох і менше підприємств перевищує 50% або сукупна частка п’яти компаній перевищує 70% товарного ринку (за умови, що на одне підприємство припадає не менше 8% ринку);
 • протягом року розподіл часток залишалося незмінним, а доступ на ринок конкурентів був утруднений;
 • реалізований товар незамінний, зростання цін не знижує попит.

Господарюючий суб’єкт має право:

 • подавати в ФАС докази відсутності домінування;
 • оскаржити рішення ФАС про констатацію домінуючої позиції на ринку в судовому порядку.

Природний монополіст

Це господарюючий суб’єкт будь-якої форми власності, зайнятий виробництвом або реалізацією матеріальних благ на ринку, що перебуває у стані природної монополії.

Природною монополією називають стан, при якому:

 • в силу особливостей ринків сировини або технології виробництва задоволення споживчого попиту може бути досягнуто тільки за відсутності конкуренції;
 • реалізовані товари / послуги незамінні;
 • попит зберігається на незмінному рівні при зростанні ціни.
ПОДІЛИТИСЯ: