Монетарна політика

Монетарна політика – комплекс заходів, які проводяться державою або Центральним Банком з метою стабілізації економіки (зміцнення національної валюти, прискорення темпів економічного зростання, зниження цін на продукти харчування і так далі). Вона є частиною макроекономічної політики, проводиться із застосуванням різних методів та інструментів, в залежності від конкретних завдань.

Цілі монетарної політики

Цілі кредитно-грошової політики держави (Центрального Банку) умовно діляться на три види:

1. Стратегічні (первинні) цілі. Реалізація таких завдань має першорядне значення:

– підвищення зайнятості серед населення;
– нормалізація рівня цін;
– стримування інфляційних процесів;
– прискорення темпів економічного зростання;
– збільшення обсягів виробництва;
– вирівнювання (балансування) платіжного балансу держави.

2. Проміжні цілі реалізуються за рахунок зміни процентної ставки і обсягу грошей в обігу. Таким способом можна коригувати поточний попит на товари першого вжитку і знижувати (підвищувати) пропозиція грошей. Підсумок – надання вплив на рівень цінової політики, залучення інвестицій, зростання зайнятості та збільшення обсягів виробництва. При цьому вдається утримування або пожвавлення кон’юнктури на грошовому (товарному) ринку;

3. Тактичні цілі носять короткостроковий характер. Їх завдання – прискорити досягнення більш важливих – проміжних і стратегічних цілей:

– контроль пропозиції грошей;
– контроль рівня процентної ставки;
– контроль обмінного курсу.

ПОДІЛИТИСЯ: