Модель дисконтованого потоку дивідендів

Модель зростання дивіденду, також відома як модель дисконтованого потоку дивідендів, є одним з оптимальних методів виявлення поточної ціни акції, коли передбачається, що потік дивідендів буде нескінченним і постійним. Модель передбачає, що реальна ціна активу має пряму залежність від обсягу надійшли, всіх, дивідендів за рік і зворотний – від процентної ставки, що надається банком.

За іншою моделі, методу дисконтованих дивідендів, ціну активу можна отримати, враховуючи показник дивідендів, потік яких прогнозується в майбутньому.

Розрахунки відбуваються за формулою:

Р = [D1 / (1 + r)] + [D2 / (1 + r) ‘] + [Dn / (I + r) “],

де Dn – дивіденд, який очікується отримати, а t – рік його отримання.

Для застосування моделі на практиці, гіпотетичний нескінченний потік замінюється на обмежений, що дає можливість спрогнозувати деякі важливі показники. Серед них – зразковий прогноз рівня дивіденду на актив, а також дисконтування, яке відповідає найбільш прийнятною ставкою дохідності. Виходячи з цих фактів, модель можна застосувати до двох груп відмінних один від одного процесів: як при моделюванні нескінченного зростання дивідендів, так і при оцінці непостійного (в дві стадії) зростання їх обсягу.

Спосіб капіталізації дивідендів

Область застосування даної моделі обмежується лише тими випадками, коли сума дивідендів буде демонструвати стабільне і стійке зростання в часі. Той факт, що у формулі, яка описує даний метод, врахований прогноз подальшого зростання дивідендів, дає можливість підвищити точність прогнозу для тієї частки ціни, яка є наслідком реінвестування. Метод базується на припущенні про закономірний збільшенні прибутку внаслідок успішного реінвестування.

Математичною основою для описуваного методу є модель Гордона, видозмінена формула якої має такий вигляд:

P = [Do * (l + g) / (r-g)],

де Do – обсяг останнього виданого дивіденду; r – прогнозований відсоток прибутковості; g – прогнозований розмір приросту дивіденду.

Тут же варто додати, що покладатися на прогноз про постійне зростання обсягу дивідендів варто лише при застосуванні моделі до великих компаній, які знаходяться на ринку досить давно.

ПОДІЛИТИСЯ: