Мобільність банківського активу

Банківським активом називається будь-який об’єкт власності кредитної установи, який можна оцінити в грошовому еквіваленті. Сюди відноситься не тільки власний капітал банку, а й вклади клієнтів, облігації, кошти від кредитів.

Під мобільністю активів банку розуміється їх швидкість обігу в гроші, а також наявність можливості скоротити при цьому витрати. Цей термін є складовим елементом ліквідності кредитної установи – його здатності погашати свої зобов’язання перед вкладниками.

Ступеня мобільності банківських активів

Під мобільністю активів банку розуміється їх швидкість обігу в гроші, а також наявність можливості скоротити при цьому витрати. Всі об’єкти власності кредитної установи можна розділити на кілька великих груп. Відрізнятися вони будуть по швидкості, з якою активи можуть бути продані і обміняні на грошові кошти.

Високим ступенем мобільності мають безпосередньо гроші, що знаходяться в розпорядженні банку – готівка з кас, кошти на кореспондентських рахунках в інших кредитних установах і Центральному Банку, резерви в формі державних цінних паперів.

Середній ступінь мобільності присвоюється засобом, які мають ризик втрат і тимчасових затримок при їх зверненні. Сюди відносяться вторинні цінні папери і короткострокові кредити.

Низьким ступенем мобільності мають довгострокові позики, частки в капіталі, цінні папери, які не присутні на вторинному ринку, основні фонди.

Також існує поняття «безнадійних активів», які зовсім не мають мобільністю – їх звернення та обмін на гроші неможливий.

Що впливає на мобільність активів?

На швидкість обігу об’єктів власності банку впливають зовнішні і внутрішні фактори. На швидкість обігу об’єктів власності банку впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх відносяться:

  • стан економіки в країні;
  • політична обстановка;
  • розвиненість ринків;
  • політика Центрального Банку;
  • ступінь контролю за банківськими операціями.

Внутрішні чинники:

  • якість активів;
  • якість залучених коштів;
  • співвідношення активів і пасивів банку;
  • грамотність управління банком;
  • репутація банку.

Від мобільності активів прямо залежить і ліквідність кредитної установи в цілому. Від того, наскільки грамотно буде здійснюватися управління коштами, залежить платоспроможність банку і його розвиток на ринку послуг. Для контролю та забезпечення належного рівня мобільності необхідно проводити його аналіз, складати прогнози, оцінювати можливі ризики, передбачати можливості зміни структури активів.

ПОДІЛИТИСЯ: