Множинність боржників

Множинність боржників – особливе зобов’язання, яке відрізняється наявністю на стороні боржника не одну людину (як відбувається найчастіше), а групи осіб. Якщо інше умова не прописано в договорі, то кожен з боржників зобов’язується в рівній мірі виконувати свої зобов’язання.

Множинність боржників і місце в класифікації

У більшості кредитних угод з боку боржника і кредитора виступає по одній людині. Але відомі й інші випадки в практиці.

Множинність можна класифікувати за такими видами:

1. Активна множинність характерна для випадків, коли з позиції кредитора виступає відразу кілька людей. Боржник в цьому випадку тільки один. Активний вид множинності особливий тим, що група суб’єктів має законні права вимагати від кредитоотримувача своєчасного виконання зобов’язань. Якщо ж дві людини купили собі будинок з урахуванням загального права власності, то з боку вимоги до боржника передача будинку – зобов’язання (борг), який відноситься до активної множинності.

2. Пасивна множинність актуальна при множинності з боку кредитоотримувача. При такій операції у кредитодавця є право вимоги від кожного з осіб-боржників виконання обумовлених в угоді зобов’язань. Одна з реальних ситуацій. У разі заподіяння шкоди відразу групою осіб кредитор може вимагати покриття витрат від всіх учасників.

3. Змішана множинність актуальна в разі, коли в якості кредиторів і боржників виступає група осіб. Наприклад, у разі продажу автомобіля, що належить кільком особам на рівних правах, іншій стороні (якогось одного покупця), мова йде про змішану множинності. Тут продавці транспортного засобу – це кредитори (для них характерна активна множинність) і боржники одночасно.

види множинності

Множинність учасників угоди має на увазі право для іншої сторони вимагати що-небудь або ж виконувати вимоги відразу декількох осіб. Але тут варто враховувати, що права і зобов’язання осіб можуть відрізнятися за обсягом зобов’язань і прав.

Виходячи з цього, множинні зобов’язання можна розбити на:

1. Субсидіарні – зобов’язання, що являють собою правовий варіант взаємодії сторін. Їх особливість – в забезпеченні інтересів кредитора, тобто виконанні гарантій по головному зобов’язанню. Сутність субсидіарного зобов’язання в тому, що при відмові від виконання своїх зобов’язань основним боржником завдання виплати переходить додатковому особі-боржнику.

Все субсидіарні зобов’язання прописуються в договорі поруки. Наприклад, в законі прописана можливість установки субсидіарної відповідальності учасників споживчих і виробничих кооперативів, батьків (усиновлювачів), членів загальних товариств і так далі.

У ряді випадків субсидіарні зобов’язання можуть бути розглянуті, як індивідуальний вид множинності. Але з точки зору права це помилка. Наприклад, при поручительстві множинності осіб спочатку немає. При цьому суб’єкти угоди є взаємопов’язаними, але самостійними одиницями.

2. До пайової зобов’язанням при пасивній множинності відноситься така взаємодія, коли кожен з групи боржників (кредитоотримувачів) зобов’язаний виконати для кредитора якась агресивна дія щодо своєї частки. Якщо мова йде про множинність активного типу, то будь-який кредитодавець може вимагати від єдиного боржника виконання взятих на себе (з урахуванням договору) зобов’язань. При цьому виплати повинні проводитися з урахуванням наявної частки. Відомі випадки пайової зобов’язання, які передбачають змішану відповідальність, коли будь-який з кредиторів вимагає свою частку, а боржник при цьому зобов’язується виконати своє зобов’язання (знову-таки, в покладеної йому частини).

Особливість пайової зобов’язання в тому, що кожен з учасників (боржників) несе відповідальність тільки за свій обсяг заборгованості. При цьому всі кредитодавці мають право витребувати виконання лише своєї частки, а не всієї заборгованості в цілому. У свою чергу, особа, яка виконала зобов’язання (тобто в покладеної йому частці) перестає бути боржником.

На практиці більшу частину зобов’язань, що мають фактор множинності, можна назвати пайовою. Це виключено тільки в тому випадку, якщо закон передбачає інший розвиток подій. Так, пайовою можна назвати зобов’язання, коли вона має на увазі право (зобов’язання) передачі коштів (предметів, грошей), що володіють родовими ознаками.

3. Солідарні зобов’язання умовно діляться на три види:

– множинність боржників і одну особу в ролі кредитодавця – солідарне зобов’язання (обов’язок);
– група кредиторів і один отримувач кредиту – солідарна вимога.

ПОДІЛИТИСЯ: