Множинні норми прибутку

Множинні норми прибутку (Multiple rates of return, МНП) є економічною характеристикою, використовуваної при оцінці ефективності капіталовкладень. За допомогою цього методу аналізу капіталовкладень оцінка інвестицій проекту проводиться без дисконтування за конкретний період часу. Основний термін вимірювання по всім потокам грошових коштів дорівнює 1 року, так як перша істотна прибуток після фінансових вкладень виникає саме за цей період. МНП враховують всі потоки авансованих коштів. Для кожного з них окремо проводиться розрахунок норми прибутку.

Множинна норма прибутку характерна для стану проекту, при якому внутрішня норма дохідності дорівнюватиме 0. Так як потоки коштів в рамках одного проекту можуть мати різне спрямування, то в розрахунках вони будуть використовуватися з різними знаками. В такому проекті норми прибутку потоків будуть і позитивними (за припливом), і негативними (по відтоку). МНП дорівнюватимуть нулю при повній рівності негативних і позитивних потоків.

Для підрахунку МНП необхідно знати всі норми прибутку по всіх грошових потоків. Вони характеризують отриманий прибуток і розмір вкладень за однаковий період. Таке співвідношення називається Нормою прибутку на капітал (Accounting Rate of Return). Показник відображає вигідність конкретної інвестиції. Норма прибутку визначається як процентне співвідношення між отриманим доходом підприємства або організації і розміром вкладених коштів за звітний період.

Цілі розрахунку МНП

 • оцінити достатність фінансових коштів проекту;
 • виявити причини надлишку або нестачі фінансових потоків;
 • оцінити збалансованість розподілу наявних фінансових потоків;
 • оцінити ступінь ефективності використання інвестицій;
 • спрогнозувати норми прибутку для наступного звітного періоду.

Способи розрахунку

Норми прибутку пов’язують отриманий ефект і розмір вкладень за один період.

Основні способи розрахунку норм прибутку для МНП:

 • як норму прибутку на капітал в залежності від розміру початкових вкладень, витрат на основні засоби виробництва і оборотного капіталу для реалізації інвестицій.
 • як норму прибутку, яка визначається через середній обсяг вкладених інвестицій протягом всього терміну проекту. При цьому методі береться до уваги зменшення вкладень в їх залишкової вартості.

Плюсами даних типів розрахунків є простота і відносна їх дешевизна.

Самим істотним мінусом методу є відсутність дисконтування. Тобто, незважаючи на час отримання фінансових коштів при розрахунках буде врахований середній дохід, хоча їх реальна вартість буде відрізнятися в різні періоди. Якщо норма прибутку на капітал розраховується за допомогою другого методу, то в залежності від щорічної амортизації зміняться сума капіталовкладень і їх вартість (залишкова), що також збільшує похибку.

Напрямки капіталовкладень

Так як інвестиції виробляються не в проект «в цілому», а в конкретну його частину, то норми прибутку розраховуються не за сумами руху грошових коштів, а за напрямками капіталовкладень. Класифікація капіталовкладень по потокам наступна:

 • обов’язкові, регламентовані законодавством;
 • утримання бренду. Інвестиції з даного розділу спрямовані на утримання і зміцнення ринкових позицій, репутації компанії, впізнаваності;
 • модернізація. До даного типу капіталовкладень відносять запуск нових виробничих ліній, оновлення обладнання, витрати на збільшення технічного оснащення;
 • зменшення виробничих витрат, що включають витрати на збільшення продуктивності праці, скорочення витрат проекту і т.д .;
 • збільшення виробничих потужностей і розширення асортименту продукції;
 • ризиковані капіталовкладення: випуск унікальної продукції, купівля цінних паперів. Будь-які інвестиції, до яких не може бути застосований порівняльний метод через відсутність аналогічних зразків.
ПОДІЛИТИСЯ: