Міжнародний зустрічний товарообмін

Міжнародний зустрічний товарообмін – непрямі або прямі торговельні операції, які передбачають обмін одних товарів на інші. Актуальність зустрічного товарообміну проявляється при дефіциті іноземної валюти та для організації жорсткого контролю валютних ресурсів.

Міжнародний зустрічний товарообмін – популярна і активно розвивається форма комерційних угод, завдання якої полягає у встановленні довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва кількох учасників угоди. Це один з нових міжнародних механізмів товарообміну, який включає в себе методи, форми і технології проведення комерційних угод.

Міжнародні зустрічні угоди: класифікація

При виконанні тих чи інших торгових угод одна сторона здійснює поставку товару (технології, послуги) другій стороні угоди, одночасно купуючи у неї певний обсяг іншої продукції (послуг, технологій, товарів і так далі). Таким чином, зустрічні операції частково або в повному обсязі полягають в оплаті імпорту певним обсягом експортної продукції.

Сучасні зустрічні угоди мають безліч різних форм і ознак. При цьому є ряд класифікацій, які запропоновані міжнародними структурами:

– працівники ОЕСР (організації економічного співробітництва) виділяють дві основні групи угод – промислова і торгова компенсація;

– працівники ЄЕК ООН (Європейської економічної комісії) схиляються до трьох основних форм міжнародного зустрічного товарообміну – бартерним угодам, промисловим компенсаційним і торговим компенсаційним.

види міжнародних компенсаційних угод
Всього ж виділяється чотири основних види таких міжнародних операцій:

1. Бартерні.
2. Компенсаційні. Поділяються на дві форми – непрямі і прямі.
3. Зустрічні закупівлі (компенсаційні операції, які проводяться на комерційній основі).
4. Зворотні закупівлі (компенсаційні операції, виконані на основі договорів про виробниче співробітництво).

У більш широкому форматі міжнародні угоди можна класифікувати наступним чином:

1. Угоди з одноразовою поставкою – пряма компенсація і бартерні операції.

2. Угоди, що відрізняються тривалими термінами виконання – базові договори, протоколи з обміну товарів, договору на базі листів-зобов’язань.

3. Компенсаційний вид операцій ділиться на два підвиди:

– угоди короткострокового характеру – часткова, повна або тристороння компенсація;
– зустрічні закупівлі – джентльменські, паралельні і з передачею грошових зобов’язань;
– авансовий вид закупівель.

4. Компенсаційні операції, укладені на основі договорів щодо виробничого співробітництва:

– компенсаційні угоди довгострокового характеру, великомасштабні, зі зворотним викупом товарів. Тут є два підвиди. У першому випадку зобов’язання щодо компенсаційних закупівель більше ціни наданого товару. У другому – ці ж зобов’язання дорівнюють або нижче ціни товару, що поставляється;

– операції по «розділу товару»;

– операції «розвиток-імпорт».

...
ПОДІЛИТИСЯ: