Міжнародний ринок: види і особливості

Щоб зрозуміти особливості і принципи міжнародного ринку, потрібно знати його якомога більше про його видах:

1. Міжнародний валютний ринок – це сукупність взаємовідносин, налагоджених між різними суб’єктами ринку – банками, компаніями, фізичними особами, небанківськими організаціями і так далі. У ролі об’єкта ринку виступає зарубіжна валюта, а також грошові вимоги, виражені в готівці.

Раніше торгівля валютою відбувалася тільки на біржових майданчиках, але останні 10-20 років все більше розвиваються позабіржові ринки. Вперше міжнародний валютний ринок з’явився в кінці 70-х років, як тільки провідні країни світу відмовилися від Бреттон-Вудської системи і перейшли до системи змінюються (плаваючих) валютних курсів.

Розвиток міжнародного валютного ринку засноване на декількох факторах – внесення змін до міжнародної системи валют, лібералізації міжнародних торговельних відносин, фінансового регулювання, нових досягнень в технологіях, нововведень в практичній і теоретичній сфері діяльності.

Валютний ринок

В цілому міжнародний валютний ринок можна умовно розділити на два ринки – окремих валют і окремих інструментів. Одночасно з цим можна виділити кілька категорій учасників ринку, які …

– здійснюють перекази за міжнародними операціями;

– мають безпосередній зв’язок з прямими вкладеннями капіталу (інвестиції в облігації, акції і так далі);

– працюють на грошових ринках і оперують, як правило, з короткостроковими облігаціями.

Головний плюс міжнародного валютного ринку – максимальна ліквідність. При цьому основна частка всіх операцій (близько 90%) бере на себе позабіржовий ринок.

Учасники міжнародного валютного ринку – дилери, дрібні і великі банки, пенсійні фонди, інвестиційні організації, центральні банки різних країн і брокери.

До відмінних рис сучасного міжнародного ринку можна віднести:

– активне зростання інтернаціоналізації валютних ринків різних держав;
– безперервне здійснення операцій;
– швидкий розвиток терміновій секції валютного ринку;
– уніфікація та вдосконалення техніки валютних операцій;
– постійне зростання обсягів валютних операцій з основним завданням – страхування валютних ризиків.

2. Міжнародний фондовий ринок – один з елементів міжнародного ринку капіталу, де основний упор робиться на емісію цінних паперів і операції купівлі-продажу з їх участю. На цьому ринку ведеться активна торгівля різними фондовими цінностями, вираженими в різних світових валютах.

Формування такого ринку було викликано декількома основними факторами:

– розвитком інтеграційних процесів;
– реальними успіхами багатьох країн в організації біржової і банківської діяльності;
– активне застосування багатонаціональних грошових одиниць;
– порівняльної стійкістю курсів валют багатьох країн світу.

Для міжнародного фондового ринку важливі якісні параметри економіки, які знаходяться в прямій залежності від технологій, які застосовуються в державі, рівня розвитку економічної сфери, досконалості законодавчої бази і так далі.

 ринок цінних паперів

При цьому рівень інвестицій в цінні папери безпосередньо залежить від наведених нижче факторів:

– ефективності законодавчої сфери щодо активів і фінансових ринків;
– правил ведення торгів на фінансових ринках;
– наявності захисту з боку держави права власності інвесторів (як вітчизняних, так і зарубіжних).

До основних напрямів розвитку міжнародного фондового ринку можна віднести:

– глобалізацію (створення єврозони);
– комп’ютеризацію – перехід на торгівлю через глобальну мережу;
– інституціоналізацію;
– дематеріалізацію – перехід на електронну форму всіх основних документів фондового ринку;
– скорочення числа фондових бірж;
– захист невеликих інвесторів і так далі.

3. Міжнародний фінансовий ринок – потужна система акумулювання вільного капіталу і його передачі в кредит представникам різних країн на основі діючої конкуренції.

Головне завдання міжнародного фінансового ринку – гарантувати максимальний рівень ліквідності, тобто забезпечити можливість залучення достатнього рівня коштів в різних формах і на вигідних умовах.

До особливостей міжнародного фінансового ринку можна віднести:

– відкриття доступу до ринків довгострокових позик і простота їх оформлення;
– більш низькі витрати на проведення різних операцій;
– мінімальні вимоги до розкриття важливих даних;
– підвищення частки участі інституційних інвесторів.

Міжнародний фінансовий ринок можна умовно розділити на кілька видів – ринки похідних інструментів і капіталів, а також грошовий і валютний ринки.

4. Міжнародний кредитний ринок охоплює рух всього позичкового капіталу між різними країнами. Умовно ділиться на ринок довгострокових і короткострокових капіталів.

...
ПОДІЛИТИСЯ: