Міжнародний ринок: сутність, етапи формування та функції

Міжнародний ринок – споживчий ринок за межами держави, до складу якого входять іноземні продавці, державні установи, виробники і споживачі.

Міжнародний ринок (з економічної точки зору) – складова частина національних (внутрішніх) ринків, безпосередньо пов’язана з ринками інших країн. Міжнародний ринок – це складовий елемент світового ринку, що представляє собою спільність національних ринків в цілому, а не їх певних частин.

У практиці поняття «міжнародний ринок» порівняно нове і з’явилося він лише на початку 90-х років. Цікавим є той факт, що перший підручник з міжнародної економіки ( «International Economics») був переведений абсолютно в іншому руслі – як «Економіка світогосподарських зв’язків».

Світова економіка майже не вивчається ні в нас, ні в європейських країнах. Інша справа – міжнародна економіка, яка вважається одним з найбільш затребуваних і цікавих курсів. Звідси і такий активний інтерес до міжнародного ринку, його особливостям і функцій.

Міжнародний ринок, формувався в кілька основних етапів:

1. Зародження капіталізму. На цьому етапі міжнародний ринок був ще нерозвиненим і тільки набирав обертів. У зовнішньоторговельних відносинах велику роль грали лихварі і купці, які виступають в ролі посередників при продажу товарів. Останні, як правило, виготовлялися невеликими виробниками і малими партіями.

2. Машинне виробництво на підприємствах. З кінця 18 століття (після промислового перевороту у Великобританії) набирає обертів міжнародна торгівля. Іменного тоді зародився міжнародний ринок, який став сполучною ланкою між промисловістю і торговими відносинами між країнами.

3. Корпоративний капіталізм. Даний етап стартував з кінця 19 століття і активний до сьогоднішнього дня. За такий тривалий період відбувся перехід від капіталістичної форми діяльності окремих компаній до більш прогресивних форм корпорацій. Особливість даного етапу – остаточне формування міжнародного ринку на базі переважання фінансового капіталу.

До основних функцій міжнародного ринку можна віднести:

1. Регулюючу. Ринок регулює процес залучення у виробничу сферу найрізноманітніших послуг і товарів. Даний процес відбувається в межах міжнародного поділу трудових ресурсів з урахуванням світових цін, а також існуючого рівня попиту та пропозиції. Головний прояв даної функції – це звернення послуг і товарів в межах сфери міжнародних економічних зв’язків.

2. Стимулююча. Завдяки міжнародному ринку, стимулюється процес застосування аспектів виробничої сфери, розширюється асортимент продукції і послуг, що надаються, розвивається НТП.

3. Інформаційна. Міжнародний ринок – потужне джерело інформації щодо умов і можливостей найбільш дохідного застосування економічних ресурсів тієї чи іншої країни. Завдяки отриманню потрібної інформації, уряд тієї чи іншої країни може бачити різницю між обсягами внутрішнього виробництва і аналогічними параметрами у інших представників міжнародного ринку.

4. Сануючих У процесі міжнародної діяльності з обігу прибираються товари, який не задовольняють сучасним стандартам якості і є неконкурентоспроможними на світовому ринку.

5. Інтеграційна. Міжнародний ринок виступає в якості об’єднуючого чинника, що забезпечує ефективну взаємодію різних країн і формування спільного економічного простору.

6. Соціальна. Суть функції в тому, що держава надає кращі можливості для покриття соціальних потреб, досягнення справедливості і рівності прав в суспільстві.

До методів виходу на міжнародний ринок можна віднести – експорт, пряме інвестування та підприємницьку діяльність.

До особливостей сучасного міжнародного ринку можна віднести:

  • потужну конкуренцію і певну анархію в виробничій сфері;
  • організацію економічних взаємовідносин між державами на основі принципів вигідності і прибутковості;
  • наявність в системі міжнародного товарообігу різних держав, умовно розташованих на різних рівнях товарного виробництва.
...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Рухомий варант