Міжнародні валютно-кредитні організації

Міжнародні валютно-кредитні організації – утворення (інститути, об’єднання), які створюються на базі міжнародних договорів з метою регулювання економічних, міжнародних і валютно-кредитних відносин.

Міжнародні валютно-кредитні організації – спеціальні смакоти грошових ресурсів держав-членів, які направляються для вирішення завдань в сфері розвитку світової економіки.

Міжнародні валютно-кредитні організації: суть і функції

Більшість угод з валютою інших країн проходить на валютних ринках. При цьому міжнародні об’єднання включають в себе цілу групу відгалужень – світових, регіональних і національних ринків валют. Обсяги валютних угод почали рости, починаючи з 80-х років минулого століття. При цьому на міжнародному ринку відбуваються найрізноманітніші операції – валютні операції з поставкою коштів, термінові операції і так далі.

Кредитні організації відіграють роль контролерів при здійсненні операцій з валютою. Їх завдання – простежити за поточною валютною позицією і провести своєчасний аналіз поточних ризиків. Ось чому міжнародний ринок валют найтіснішим чином пов’язаний зі згаданим вище кредитним і фінансовим ринком. Основна частина фінансового і кредитного ринку – євроринок різних інструментів (позик, валют і так далі). При цьому в організаційній та правову структуру глобальної економіки можна виділити цілий ряд валютно-кредитних інститутів, робота яких впирається в сферу міжнародних відносин.

Визначення «міжнародні валютно-кредитні організацій» застосовується для позначення різних об’єктів, які беруть на себе функції регулювання кредитних, валютних і фінансових відносин, розробки пропозицій та рекомендацій, проведення досліджень і так далі.

До основних функцій міжнародно-фінансових організацій можна віднести:

– надання міждержавних позик, а саме видача кредитів і покриття поточного дефіциту для реалізації різних державних проектів;

– проведення операцій на фондовому і валютному ринку з метою своєчасної стабілізації і регулювання сфер світової економіки, а також ефективного стимулювання або підтримки на належному рівні міжнародних торгових відносин;

– інвестиційна діяльність в сфері реалізації міжнародних проектів. Зокрема, мова йде про завдання, які стосуються національних інтересів цілої групи країн;

– інвестиції в відношенні оптимізації та реалізації внутрішньодержавних проектів, що стосуються якоїсь однієї організації або країни;

– надання благодійної допомоги щодо фінансування програм міжнародної підтримки;

– надання всіх необхідних засобів стосовно капіталовкладень для проведення наукових досліджень.

Міжнародні валютно-кредитні організації: види і особливості

Для реалізації описаних вище функцій валютно-кредитні структури застосовують найсучасніші і просунуті технології, що дозволяють контролювати і утримувати на належному рівні існуючі ризики. При цьому ефективність роботи багато в чому залежить від співпраці з урядовими структурами держав-учасників і безпосередньо з урядами.

Міжнародні валютно-кредитні організації – це ціла група фінансових інститутів. До них можна віднести:

БМР1. Банк міжнародних розрахунків (в побуті абревіатура БМР). Це перший банк, утворений на міждержавному рівні. Рік заснування – 1930. Місто, де укладено угоду – Базель. До основних організаторам відносяться банківські установи цілої групи країн – Бельгії, Японії, Німеччини, Італії, Франції та інших. В «голові» цієї групи стояло кілька банків США. На самій верхівці ієрархії був банкірський будинок Моргана.

До основних функцій БМР можна віднести – сприяння взаємовідносинам ЦБ різних країн і проведення розрахункових операцій між ними, виконання розрахунків по репараційним виплат Німеччини, проведення фондових і валютних операцій, зберігання і угоди купівлі-продажу золота, регулювання валютно-кредитних відносин і так далі. Одну з описаних вище функцій Банк міжнародного розвитку виконує і сьогодні – він об’єднує ЦБ тридцяти різних країн світу.

2. Міжнародний валютний фонд (загальноприйнята абревіатура – МВФ). Сьогодні ця структура має особливий статус – спеціалізованої організації ООН. Саме народження МВФ відбулося на Бреттон-Вудської конференції, проведеної в 1944 році. При цьому робота організації стартувала тільки через три роки. Головний офіс МВФ, в якому засідає правління, розташований у Вашингтоні. Основне відділення знаходиться в столиці Франції. У правлінні є п’ять різних відділів (департаментів), кожен з яких займається своєю ділянкою – Західним півкулею, Середнім Сходом, Азією і Африкою.

Офіційні завдання МВФ – встановлення оптимальних валютних курсів, усунення обмежень на операції з валютами, надання необхідних коштів країнам учасницям для врівноваження природних балансів і так далі.

Особливості кредитування МВФ

Всі дії міжнародного валютного фонду засновані на Статуті, який за час існування організації змінювався два рази. Перший раз в 68-69-х роках минулого століття, а другий – в 76-78-х роках. Основний капітал – це внески країн, які є членами (учасниками) фонду. При цьому у кожної країни є своя частка, яка безпосередньо залежить від рівня розвитку країни. У 1947 році в складі МВФ було 49 держав (величина квоти – 7.7 мільярдів доларів), в 1991 році вже 155 членів, а до 1996 року їх число зросло до 181 країни. Сплачений капітал держави становить 90 мільярдів доларів СДР. При цьому один СДР становить 1.2 долара США. Вся ця сума ділиться на кілька частин. Близько 70% направляється промислово розвиненим державам (в їх склад входить і США), а близько 30% – державам, що розвиваються.

Керівництво МВФ лежить на Раді керуючих, в якому є представники всіх держав-учасниць. В якості виконавчого органу виступає Директорат – шість призначаються членів. При цьому 16 учасників вибирають з урахуванням географічного розташування. У ролі Дорадчого органу виступає Рада керуючих.

В якості допомоги МВФ видає два види позик:

1) Кредити, які надаються для вирішення першочергових завдань, наприклад, покриття нестачі коштів в платіжному балансі. При цьому тут працює два важливих принципи:

– отримати кредит можна в іноземній валюті, обмінявши її на національну грошову одиницю (термін угоди – до п’яти років);

– борги віддаються шляхом покупки національної валюти на кошти, які відрізняються вільною конвертацією.

2) Кредити, які видаються поверх наявного ліміту. В цьому випадку кошти надаються після детального вивчення країни-претендента і виконання основних умов фонду.

МБРР3. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (відоме скорочення – МБРР). Така організація – одне з відгалужень МВФ, спеціалізований інститут ООН. Договір про МБРР одночасно виконує і функції статуту. При цьому офіційна робота банку почалася в 1946-му році. Головний офіс компанії знаходиться в Вашингтоні.

Основне завдання МБРР – допомога державам-членам в питаннях розвитку економіки шляхом надання позик на тривалий термін, а також надання послуг гаранта приватних вкладень. З самого початку МБРР мав на меті зібрати кошти різних капіталістичних країн, а також інвестиції ззовні для стимулювання сектора приватних інвестицій в найбільш постраждалих країнах Західної Європи.

У МБРР є два вищі органи влади – Директорат (виконавча структура) і Рада керуючих. Керівником банку (президентом) є особа, яка виступає в ролі представника вищих органів влади США. У МБРР входить близько 155 держав, з яких вибивається група лідерів – ФРН, Великобританія, Японія, Канада. Франція і так далі.

Головне джерело активів МБРР – це акціонерний капітал, облігаційний позики і гроші, які були отримані за допомогою продажу боргових паперів. Видача кредитів здійснюється на період до двадцяти років. Основна мета – зростання виробництва в різних державах, які є членами банку. Крім цього, МБРР може видавати позики банкам інших країн при виконанні цілого ряду вимог – надання даних про фінансове становище держави, об’єктах кредитування і так далі.

Щоб доповнити можливості МБРР була створена ціла група фінансових інститутів:

– Міжнародна асоціація розвитку. Рік заснування організації – 1960-й рік. Основна мета створення – видача пільгових позик країнам, що розвиваються. Термін видачі кредитів – до 50 років. Умови кредитування – ставка в розмірі 0.75 відсотків на рік. Щорічно МАР надає позики на п’ять мільярдів доларів;

– Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (скорочена назва – БАГІ). Мета структури – страхування інвестицій від різних ризиків політичного характеру (цивільних хвилювань, військових дій, експропріації і так далі). Рік заснування БАГІ – 1988-й;

– Міжнародна фінансова корпорація. Рік появи МФК – 1956, завдання – надання позик приватним компаніям, що володіють високою рентабельністю. Головна відмінність від МБРР – відсутність гарантій держави. Термін подання – до 15 років.

Крім перерахованих вище структур можна виділити:

  • – Міжамериканський банк розвитку (МаБР);
  • – Банки розвитку (африканський і азіатський);
  • – Європейський інвестиційний банк, фонд валютного співробітництва, валютний інститут, банк реконструкції та розвитку.
ПОДІЛИТИСЯ: