Міжнародні економічні організації

Міжнародні економічні організації (скорочено МЕО) – це об’єднання, які створені на базі міжнародних договірних угод, з метою регламентування, регулювання, уніфікації, вироблення спільних рішень проблем, що виникають на міжнародному рівні, в сфері економічних відносин.

Етапи розвитку економічних організацій міжнародного рівня

В історії освіти і розвитку МЕО поділяють на чотири етапи:

1940-1950-ті роки – період характеризується домінуванням Сполучених Штатів в світовому господарстві. З ініціативи цієї держави створюються перші економічні організації міжнародного рівня – МВФ, Організація економічного розвитку та співробітництва, ООН. Дані об’єднання здійснюють управління економічними відносинами в основному в інтересах найбільш розвинених держав.

1960-і роки – період створення нових МЕО (наприклад, Конференції ООН з розвитку і торгівлі (скорочено ЮНКТАД).

1970-1980-ті роки – період, що відрізняється загальним економічним і енергетичним кризою розвинених держав. У цей період розширює свою діяльність МВФ.

1990-ті роки – період активної інтеграції держав, що входили до СРСР і Рада економічної взаємодопомоги, в міжнародні господарські зв’язки за допомогою їх включення до складу різних МЕО.

Класифікація МЕО

Міжнародні організації економічного характеру діляться на:

 • спеціалізовані;
 • універсальні (Організація економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР); СОТ; Європейська економічна комісія ООН).

Спеціалізовані МЕВ класифікуються на:

об’єднання в області торгівлі (ЮНКТАД);

 • організації валютно-фінансового характеру (МВФ);
 • об’єднання в сфері зв’язку та транспорту (Всесвітній поштовий союз);
 • організації країн експортерів (ОПЕК);
 • об’єднання, що працюють в сфері сільськогосподарського співробітництва;
 • організації, які займаються питаннями промислового співробітництва (ЮНІДО);
 • організації товарного характеру.

За міжнародної правосуб’єктності МЕО класифікуються на:

 • організації міждержавного характеру;
 • об’єднання неурядові.

Перші створюються на підставі міждержавних договірних угод. В особі вищих чиновників членами таких МЕО є держави. Об’єднання такого типу характеризуються наявністю міжнародної правосуб’єктності і діючих органів.

МЕО неурядового типу створюються без укладення договірних угод між урядами держав.

Короткий опис найбільших МЕО

Всесвітня торгова організація

Світова організація торгівлі є об’єднання міждержавного універсального типу, утворена в 1995 році. Основоположними принципами функціонування СОТ є:

створення найбільш сприятливого режиму в торгівлі на міжнародній арені;

 • сприяння справедливій конкуренції;
 • відмова від застосування кількісних обмежень;
 • вирішення спорів, що виникають в торгівлі, шляхом проведення консультацій;
 • здійснення регулювання торгівлі переважно з допомогою тарифних методів.

Міжнародний валютний фонд – валютно-фінансове об’єднання, утворене в 1945 році, основними завданнями якого є:

 • спостереження за розвитком міжнародної валютної системи;
 • підтримання на необхідному рівні загальної системи розрахунків;
 • сприяння збереженню стабільності курсів валют;
 • оформлення позик короткострокового і середньострокового характеру;
 • надання консультацій з економічних питань.

Економічні організації світового рівня є інституційними механізмами для оперативного вирішення питань ускладненого характеру, що виникають у повсякденному міжнародного економічного життя.

...
ПОДІЛИТИСЯ: