Міжнародна угода: основні риси, види

Міжнародна угода має такі риси:

– це завжди угода між двома або більше сторонами, які перебувають в різних країнах, про поставки товарів або послуг в установленому кількості і якості, а також на певних умовах;

– сторонами угоди завжди виступають комерційні компанії (підприємства, фірми), розташовані в різних країнах світу. У разі якщо в якості суб’єктів угоди виступають комерційні компанії, розташовані на території однієї країни, або угоди відбуваються між філіями в інших країнах (але за умови, що вони зареєстровані в одній державі), то договір міжнародним не зізнається.

З іншого боку, угода буде визнано міжнародним, якщо в ролі суб’єктів виступають сторони, що належать до однієї країни, але робота їх компаній здійснюється на території різних країн;

– міжнародна торгова угода має на увазі проведення всіх операцій, пов’язаних з обміном товарів, а також наданням послуг, що є основою міжнародного товарообігу;

– товарна одиниці – окремі одиниці товару, який бере участь в угоді, партія – група одиниць, яка транспортується з одного пункту в інший;

– взаємна згода на вчинення міжнародної угоди завжди прибраний в форму ліцензійного договору, угоди купівлі-продажу, договору страхування, тендера і так далі.

Міжнародні угоди бувають декількох видів (з позиції числа учасників):

види угод
– односторонніми. Тут для реалізації операції досить бажання (волі) однієї зі сторін. В основі угоди в цьому випадку лежать офіційно оформлені довірчі відносини. Суть односторонньої міжнародної угоди – надання довіреності стороні договору (юридичній, фізичній особі) на виконання тих чи інших торгових операцій від імені іншого боку-довірителя. На практиці такі види міжнародних угод проводяться дуже рідко;

– двосторонніми. В основі таких угод між сторонами різних країн лежить укладання угод між двома учасниками. Тут, як правило, мова йде про оформлення бартерних контрактів, угод міжнародної купівлі-продажу і так далі;

– багатосторонніми. В даному випадку в міжнародній угоді бере участь від трьох і більше сторін. Сюди можна віднести установчі угоди, договору про спільну діяльність і так далі.

В останніх двох випадках міжнародна угода обов’язково має на увазі оформлення договору (угоди) між сторонами. До основних прикладів 2-х і багатосторонніх міжнародних договорів можна віднести – договору страхування, міжнародні лізингові угоди, операції купівлі-продажу, договір комісії, міжнародні розрахунки, угоду про надання технічної допомоги (сприяння) в зведенні тих чи інших об’єктів і так далі.

сутність міжнародної угоди
За діючими правилами визначення міжнародних договорів охоплює не тільки угоди з надання торговельних послуг, а й виконання комісійних, інвестиційних та інших видів угод. Як виняток можна привести тільки споживчі угоди.

До суб’єктів міжнародної операції можна віднести цілу групу учасників:

1. З боку суб’єктів України в міжнародній угоді можуть брати участь:

– юридичні особи. Обов’язкова вимога – організація підприємницької діяльності з урахуванням діючих законів України і наявність постійної прописки на території країни;

– фізичні особи. Тут вимоги до суб’єктів аналогічні – переважне, постійне проживання на території країни, а також офіційна реєстрація в ролі ВП.

2. З боку суб’єктів інших країн-учасниць міжнародної угоди можуть брати участь:

– компанії, правомочність дій яких підтверджується законами держави, де оформлений бізнес, і де діють ті чи інші закони;

– іноземні особи (громадяни), право- і дієздатність яких в тій чи іншій сфері визначається законодавством своєї країни;

– особи, які не мають певного громадянства, але їх дієздатність визначена правом іншої країни, де ці особи мають право постійного перебування.

Обов’язкова вимога для міжнародних угод – укладення договорів в письмовому вигляді. Учасникам угод необхідно включити докладні умови, що регулюють і визначають будь-які взаємини і дії в період виконання домовленостей, а також наслідки тих чи інших дій (бездіяльності). Також має обумовлюватися, право якої з країн буде застосовуватися в тому чи іншому випадку.

Сьогодні при організації міжнародних угод застосовуються стандартні форми угод (контрактів, договорів), які розроблені з урахуванням міжнародних вимог. Як розробників виступають різні міжнародні асоціації бізнесменів та організацій.

У процесі дії міжнародної угоди в силу може вступати міжнародна застереження – договір, за яким всі спірні питання між сторонами вирішуються виключно в арбітражному органі.

ПОДІЛИТИСЯ: