Міжнародна торгівля

Міжнародна торгівля – це обмін товарами і послугами між різними країнами, обумовлений розвитком міжнародного поділу праці в умовах НТП і глобалізацією торгівлі. Відповідно до іншої трактуванні міжнародна торгівля – це сукупний товарообіг всіх країн світу або частини країн, об’єднаних в вибірку по будь-якою ознакою (наприклад, розвинені країни або країни одного континенту).

Міжнародна торгівля: аспекти

Міжнародна торгівля вважається складною економічною категорією, тому повинна розглядатися мінімум в 3 різних аспектах:

1. Організаційно-технічний. Даний аспект розглядає фізичний обмін товарами, приділяючи особливу увагу проблемам переміщення товарів між контрагентами і перетину ними кордонів держави. Організаційно-технічний аспект є об’єктом вивчення таких дисциплін, як міжнародне право і митна справа.

2. Ринковий. Цей аспект передбачає, що міжнародна торгівля – це сукупність попиту та пропозиції, при цьому під попитом розуміється загальна кількість продуктів, яке споживачі готові купити за справжніми цінами, а під пропозицією – обсяг товарів, який виробники здатні запропонувати при діючих цінах. Попит і пропозиція матеріалізуються у зустрічних потоках – імпорті та експорті. Ринковий аспект міжнародної торгівлі досліджується такими дисциплінами, як менеджмент і маркетинг.

3. Соціально-економічний аспект розуміє МТ як сукупність суспільних відносин, які мають ряд ознак:

– вони носять світової характер, тобто в них беруть участь всі держави світу і економічні угруповання;

– вони об’єктивні і універсальні, тому що не залежать від волі одного конкретного споживача.

ПОДІЛИТИСЯ: