Місцева позика

Місцева позика – один з найбільш затребуваних фінансових інструментів, який використовується для залучення необхідних коштів муніципальними структурами і має певні відмінності від інших схожих фондових інструментів (наприклад, державних і регіональних кредитів).

Місцева позика – угода, пов’язана з отриманням необхідних коштів на трьох ключових умов (повернення, терміновості і платності). Підсумком проведення таких операцій є поява заборгованості перед бюджетом і зобов’язань своєчасного повернення цих коштів.

Місцева позика: сутність та особливості

Кредити для бюджету муніципальних органів можуть оформлятися тільки з бюджету розвитку. Основна мета оформлення таких позик – покриття бюджетних «дірок» і касових розривів в період наповнення муніципального бюджету. Розміщення місцевих кредитів відбувається на ринку позичкового капіталу.

За кордоном місцеві позики – це один із способів капіталовкладень, який завжди регулюються місцевими структурами влади. Межі заборгованості, в свою чергу, встановлюються центральними органами влади з урахуванням поточних вимог законодавства. Погашення поточного боргу і відсотків по ньому здійснюється з коштів місцевого бюджету.

Місцева позика – це специфічний і нетрадиційний спосіб залучення ресурсів до бюджету муніципальної влади. З одного боку, муніципальні позики дозволяють зміцнити фінансову самостійність органів влади на місцях, а з іншого – дають можливість оптимізувати інвестиційний і грошово-кредитний механізм всієї держави. За допомогою місцевих позик державні структури можуть впливати на політику в регіонах за допомогою накопичень і заощаджень у господарських суб’єктів.

На практиці специфіка місцевих позик потребує докладному аналізі та оптимізації з метою більш ефективної реалізації емісійних проектів. І перше, що варто зробити – виділити відмітні особливості місцевих (муніципальних позик) від стандартних фондових державних кредитів або позик регіонального типу. До них можна віднести:

1. Відмінності в обсягах кредитування, які можуть залучатися в населені пункти з одного боку, і поточними вимогами фондового ринку з іншого.

2. Близькість кредитування безпосередньо до громадян, які виступають в ролі потенційних інвесторів.

3. Непрозорість місцевих фінансових взаємин, яка ускладнює процес оцінки ліквідності, надійності і ефективності кредиту.

4. Гостра нестача хороших фахівців, які потрібні для повноцінної підготовки і проведення проектів емісії.

На відміну від згаданих вище регіональних і державних кредитів, місцеві позики, як правило, орієнтовані не тільки на вирішення поточних фінансових негараздів, а й на реалізацію конкретних інвестиційних цілей. Кінцева мета таких кредитів – вирішення нагальних проблем суспільства і поліпшення якості життя. Ось чому місцеві позики в більшій мірі орієнтовані на інвестиції з боку звичайного населення. Вкладаючи свої кошти в той чи інший проект, люди в першу чергу роблять собі благо, що є рушійною силою в реалізації місцевих проектів.

Як правило, основна мета випуску місцевих позик – це ефективне і швидке вирішення поточних проблем місцевого значення за допомогою залучення з боку інвесторів з населення або працюють на підконтрольній території господарюючих суб’єктів. Основне завдання місцевої влади – зацікавити потенційних інвесторів в актуальності того чи іншого нововведення і вирішення проблеми саме таким методом.

Власники місцевих облігацій повинні бути готові отримувати вигоди не тільки в грошовому вираженні. Ось чому місцеві позики малоцікаві зовнішнім інвесторам. Як правило, муніципальні цінні папери не можуть належним чином конкурувати з ліквідними активами, такими як субфедеральних або федеральні облігації. Це додає проблем місцевої влади, яка повинна думати про поліпшення добробуту своїх громадян, адже саме вони є основними кредиторами для місцевої влади.

Таким чином, природа місцевих кредитів має свою особливу структуру. За своїм призначенням цінні папери муніципального типу більше призначені для покриття бюджетного дефіциту, компенсації касових розривів, реалізації проектів і так далі.

Є відмінності і за масштабністю емісій цінних паперів, які визначаються можливостями бюджету або ж розмірами муніципальних формувань. Важлива обставина в тому, що в більшості регіонів країни вже є відмінний досвід місцевих позик, що дозволяє з розумом витрачати отримані кошти. Розробкою відповідних проектів займаються місцеві органи або ж завдання доручається місцевим фондовим інститутам.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Дисконтуючий фактор