Мінімально допустима рентабельність інвестицій

Мінімально допустима рентабельність інвестицій – параметр, який встановлюється підприємством з метою планування своєї фінансової діяльності та вибору найбільш перспективних інвестиційних проектів.

Мінімально допустима рентабельність інвестицій: методики аналізу

Одне з головних завдань підприємства – ведення інвестиційної діяльності з метою підвищення прибутку і розвитку організації в майбутньому. Для зниження ризиків проводиться обов’язкова оцінка рентабельності кожного з проектів. У подальшому отримані показники порівнюються з мінімально допустимої рентабельністю, і приймається рішення про подальші дії.

На сучасному етапі інвестиційні проекти оцінюються наступним чином:

1. За методикою визначення чистої поточної ціни. Спосіб оцінки базується на обчислення чистої поточної ціни компанії, на яку може збільшитися її вартість в разі успішно реалізованого проекту. При цьому за основу беруться дві передумови:

розрахунок NPV
– будь-яка компанія ставить своїм завданням максимально підвищити свою вартість;
– витрати в різні періоди часу можуть мати різну вартість для компанії.

Якщо чиста поточна вартість (NPV) інвестицій вище нульового значення, то це говорить про зростання вартості компанії в разі реалізації проекту. Отже, вкладення коштів буде виправданим.

2. За методикою обчислення рентабельності інвестицій. В даному випадку визначається параметр PI (profitability index) – числовий показник, який допомагає оцінити приріст цінності компанії в разі реалізації інвестиційного проекту з розрахунку на одну одиницю валюти (наприклад, на один рубль).

Часто такий показник називається коефіцієнтом прибутку і витрат, тобто «benefit-cost-ratio». На практиці, якщо NPV більше нуля, то і параметр рентабельності інвестицій також перевищить мінімально допустимий рівень (одиницю). Вважається, що якщо в результаті розрахунку параметр вийшов більше одиниці, то над проектом можна працювати і він принесе прибуток.

розрахунок PI
За допомогою PI можна визначити не тільки перспективи тих чи інших вкладень, а й оцінити ще два важливі аспекти:

– побачити реальний «запас міцності» інвестицій. Наприклад, якщо показник PI для конкретного проекту дорівнює двом, то він втратить привабливість тільки при зниженні надходжень більше, ніж удвічі. Таким чином, інвестор бачить, наскільки «міцний» інвестиційний проект, і чого від нього можна очікувати в майбутньому;

– показник PI дозволяє підприємцям і аналітикам оцінити вкладення з позиції привабливості. До слова, якщо розрахунковий показник був вище мінімально допустимої рентабельності інвестицій, але проект був відкладений, то до його реалізації в майбутньому можуть повернутися знову.

3. За методикою обчислення внутрішньої норми прибутковості. Принцип розрахунку будується на обчисленні коефіцієнта окупності вкладень – Internal rate of return (IRR). В результаті розрахунку інвестор бачить, як швидко може окупитися той чи інший проект. У формальному плані IRR обчислюється за таким же принципом, як і коефіцієнт дисконтування (NPV дорівнює нулю). Передбачається, що оцінюваний інвестиційний проект не забезпечує очікуваний приріст вартості компанії, але і не призводить до її зростання.

розрахунок IRR
Після розрахунку IRR порівнюється з рівнем окупності вкладень, які підприємство вибирає для себе у вигляді базових (стандартних). Цей рівень рентабельності носить назву – «hardle rate» (бар’єрний коефіцієнт).

Надалі порівняння проводиться за простим принципом. Якщо параметр IRR більше HR, то інвестиція буде прибутковою, а сам проект можна приймати в роботу. Якщо менше, то проект відхиляється. Якщо ж показники рівні, то допускається прийняття будь-якого рішення.

Мінімально допустима рентабельність інвестицій: особливості розрахунку

Щоб зрозуміти перспективи проекту, інвестор повинен оцінити рентабельність вкладень і порівняти її з мінімально допустимим параметром. Як правило, для вирішення завдання необхідний розрахунок прибутковості інвестицій в стартап, действующий бизнес-проект або маркетингову акцію.

Крім показника «profitability index», повинен бути розрахований інший параметр – ROI (повернення інвестицій – return on investment). За даним показником можна побачити, наскільки прибутковим буде вкладення в конкретний проект. У практиці «return on investment» називається по-різному – норма прибутковості, повернення, дохід на інвестиції і так далі.

Коефіцієнт рентабельності інвестицій в першу чергу важливий для людей, які здійснюють фінансування проектів (вкладають в них кошти). Якщо стежити за зміною даного показника і своєчасно реагувати на його зниження, можна підвищити ефективність вкладень, і звести ризик втрати своїх коштів до мінімуму. Крім цього, можна з більшою ефективність розподіляти бюджетні кошти, проводити аналіз ефективності продажів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Кредит іпотечний