Міграція капіталу

Міграція капіталу – це переміщення фінансів з однієї області в іншу в межах території однієї держави, а також з однієї країни в іншу. Метою руху грошей є отримання високого і стабільного доходу.

Внутрішнє переміщення капіталу

Рух фінансів внутрішнього характеру являє собою відливи і припливи грошей з одних областей нацекономіки в інші.

Причини утворення внутрішнього переміщення фінансів:

 • створення урядом певних пільг для здійснення національної програми розвитку в соціальному і економічному напрямку на території окремих районів держави;
 • відкриття і дослідження нових різновидів ресурсів в межах родовищ корисних копалин.

Міграція капіталу на міжнародному рівні

В рамках переміщення грошових коштів на міжнародному рівні розрізняють:

 • експорт (вивезення фінансів);
 • імпорт (ввезення капіталу).

Причинами експорту фінансів можуть бути:

 • неможливість результативного вкладення грошових коштів;
 • нерівномірність накопичення фінансів в різних державах і освіту такого явища на деяких нацринках як надлишок капіталу;
 • наближення виробників продукції до джерел сировини.

Експортер фінансів робить все можливе, щоб отримати найбільший прибуток на вкладені гроші в іншій державі або, наприклад, отримати вигоду в економічній або політичній сфері.

Міграція грошей в іншу країну може ще бути викликана сприятливим інвестиційним кліматом і досить стабільною обстановкою на політичній арені в межах її території, наявністю можливості монополізації і контролю місцевого ринку.

Причинами імпорту фінансів можуть бути:

 • впровадження в економіку науково-технічних досягнень;
 • збільшення або розширення числа робочих місць;
 • ввезення грошових коштів з-за кордону надає хороші можливості для модернізації виробничого процесу, розвитку нових виробництв, освоєння і дослідження природних ресурсів, розширення виробництва товарів, підвищення зайнятості населення.

Форми міграції фінансів на міжнародному рівні

Міжнародної міграції капіталу і рамках міжнародного переміщення грошових коштів здійснюється процес вилучення частини капіталу з нацоборота і вкладення його в виробництво в іншу державу. Міграція фінансів може проводитися в двох основних формах: грошовій або товарній. Остання являє собою вклади в статутний капітал підприємства або фірми, що купуються інвестором за кордоном, у вигляді різноманітних активів (наприклад, обладнання, машин, будівель, транспорту).

З іншого боку, міграція фінансів на міжнародному рівні може здійснюватися у формі переміщення позичкового і підприємницького капіталу. Підприємницькі грошові кошти можуть бути реалізовані шляхом заснування (або придбання) дочірніх підприємств, їх філій. Підприємницькі фінанси виступають у формі портфельних або прямих інвестицій.

Переміщення позичкового капіталу – це оформлення позик на певний термін з метою отримання прибутку у вигляді відсотків. Виділяють наступні види позичкових фінансів:

 • недержавні (приватні);
 • офіційні (державні).

Позикові кошти можуть бути представленими фінансами таких міжнародних організацій, як Світовий банк, МВФ.

Позикові фінанси, які залучаються з офіційних джерел, можуть бути використані для покриття дефіциту в бюджеті, поповнення валютних резервів, виплату соцдопомоги, обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу держави. Позикові кошти можуть використовувати і приватні позичальники у вигляді довгострокових і короткострокових синдикованих позик, наданих синдикатом банків-кредиторів.

Значна міграція позичкового капіталу в пошуках більш прийнятних умов для вкладення може спровокувати різку зміну в гіршу сторону стану платіжного балансу держави.

Регулювання переміщення фінансів

Методи регулювання переміщення фінансів:

 • валютний контроль;
 • валютні обмеження.

Сьогодні деякі міжнародні організації економічного характеру (зокрема, СОТ, Організація економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР) всі свої зусилля направляють на скасування та зняття обмежень на міжнародне переміщення фінансів. У цьому напрямку було прийнято кілька важливих документів: Кодекс лібералізації ОЕСР, угоди СОТ.

ПОДІЛИТИСЯ: