Методи регулювання економіки

Для того щоб скорегувати або встановити основні економічні процеси, що відбуваються в державі, застосовується комплекс дій і заходів. Таке державне регулювання економіки здійснюється двома методами: адміністративним і економічним.

Регулювання економіки здійснюється двома методами: адміністративним і економічним

Однак при всій різноманітності методів все вони мають схожі риси і спільні цілі.

Як держава впливає на економіку

В умовах ринкових відносин держава впливає на економічну складову, створюючи певні умови і здійснюючи коригування всього процесу.

В ідеалі такі умови повинні привести до нормального, стабільного функціонування економіки без збоїв. Більш того – економіка під впливом заходів регулювання повинна розвиватися і пристосовуватися до будь-яких умов незалежно від того, в кращу або гіршу сторону вони змінюються.

Такий вплив передбачає:

 • Створення та прийняття нових правових норм (законотворчість);
 • Створення та припинення діяльності великих господарюючих суб’єктів;
 • Безпосереднє господарюючими суб’єктами, при цьому передбачається, що дані суб’єкти перебувають під управлінням держави;
 • Інформування суб’єктів господарювання про економічну ситуацію і її можливу зміну як в умовах держави, так і в умовах територіальних утворень;
 • Регулювання діяльності регіонів, основних галузей і найбільших підприємств в інтересах держави;
 • Фінансування і кредитування економічних напрямків і сфер;
 • Здійснення контролю діяльності організацій і підприємств з метою уникнення порушень законів.

Різноманітність методів регулювання економіки

Вплив на суб’єкти економіки і їх поведінка здійснюється активними і пасивними, прямими і непрямими, адміністративними та економічними методами.

Активні методи покликані здійснювати оперативне регулювання дій держорганів, при цьому реакція цих органів на будь-які зміни економічної ситуації всередині держави і поза ним повинна бути негайною. Наприклад, маніпулювання Центральним банком ставкою рефінансування – це і є активний метод регулювання.

У свою чергу, до пасивних методів відноситься створення довготривалих норм і правил для суб’єктів, при яких повинні реалізовуватися не тільки їх власні, а й суспільні інтереси.

Можна сказати, що в даному випадку держава не робить нічого, крім припинення порушень обов’язкових вимог.

Прямі методи спрямовані проти конкретних процесів чи суб’єктів, наприклад:

 • Держзамовлення певним підприємствам і контракти на поставки певної продукції або виконання певних видів робіт з боку конкретних підрядників (наприклад – виробництво конкретного кількості тушонки для армії);
 • Цільове фінансування без необхідності повернення коштів по відношенню до різних регіонах, підприємствам або галузям. Так, в 2015 році Росія виділила безповоротний кредит міністерству авіаційної промисловості на створення нових видів повітряних суден;
 • Кредитування на пільгових умовах певних виробників або зворотні дії, які полягають в обмеженні мул заборону на випуск певної продукції;
 • Ліцензування певних видів діяльності;
 • Фінансування будівництва певних об’єктів державної важливості.

На перший погляд такі методи можуть здатися вигідними, але в деяких випадках ці способи регулювання виявляються неприйнятними для певних галузей або підприємств, але відмовитися від пільг і фінансування вони не можуть.

Ігнорування таких дій з боку держави може призвести до накладень санкцій або як мінімум – економічними втратами.

На відміну від прямих методів, непрямі не спрямовані конкретним «адресатам». Як приклади можна привести економічне прогнозування, на підставі якого всі бажаючі можуть самостійно вибудовувати свої стратегії розвитку, регулювання цін, платежів і тарифів та інші подібні дії.

В цьому випадку ігнорування цих методів тягне за собою лише економічні втрати: ніяких санкцій і покарань не передбачено.

А ось з точки зору змісту методи регулювання поділяються на адміністративні, правові та економічні, і кожен з розділів заслуговує більш докладного опису.

ПОДІЛИТИСЯ: