Методи нормування оборотного активу

Як правило, підприємства використовують такі методи нормування оборотних коштів, як:

1) аналітичний;
2) прямого рахунку;
3) коефіцієнтний.

Аналітичний метод використовується у випадках, коли планований період не передбачає будь-яких значних змін в порівнянні з попередніми. В даному випадку нормативний розрахунок проводиться укрупненно, з урахуванням співвідношення величини оборотного капіталу за минулі періоди і темпів зростання виробничих обсягів. Під час аналізу чинного оборотного капіталу його фактичного резерви повинні бути скоректовані, а всі зайві – виключені.

Методика прямого рахунку полягає в розрахунку резервів кожного елемента оборотного капіталу. При цьому повинні бути враховані всі зміни організаційного та технологічного розвитку виробництва, а також транспортування матеріалів і розрахункової практики між компаніями. Даний метод є досить трудомістким, які потребують найвищому рівні кваліфікації економістів і залученні безлічі різних служб компанії (виробничий і економічний відділи, постачання, збут, бухгалтерія). Однак саме ця методика дає можливість максимально точно зробити розрахунок потреби компанії в оборотних коштах.

Коефіцієнтний метод дозволяє визначити новий норматив на основі нормативу попереднього періоду за допомогою включення в нього різних змін. Тут враховуються умови оснащення, виробництва, збуту продукції, розрахунків.

Є компанії, які здійснюють свою діяльність більше одного року, які найчастіше використовують коефіцієнтний і аналітичний методи. Вони формують програму виробництва і організовують процес виробництва продукції, однак не мають необхідної кількості економістів, що володіють досить високою кваліфікацією для більш докладного розбору роботи в сфері розрахунку оборотних коштів.

Однак на практиці самим часто використовуваним є метод прямого рахунку. Основна його перевага полягає в тому, що отримані дані є найбільш достовірними, оскільки відбувається максимально точний розрахунок сукупних і приватних нормативів.

ПОДІЛИТИСЯ: