Методи монетарної політики

Всі методи монетарної політики держави можна розділити:

1. Прямі методи. Являють собою адміністративні заходи з боку ЦБ, спрямовані на випуск директив, що стосуються грошового обігу і рівня цін. Перевага таких методів – швидкий ефект і можливість контролю з боку Центрального Банку. Недолік – можливі наслідки через деякий час (відтік інвестицій за кордон, розвиток «тіньової» економіки і так далі).

2. Непрямі методи. Припускають вплив на ринкові механізми. Їх ефективність залежить від умов і рівня грошового ринку.

Крім прямого і непрямого можна виділити ще два підходи:

– загальний. Його особливість – дія на економіку за допомогою непрямих інструментів;
– селективний. В цьому випадку регулюються певні форми кредиту.

Заходи проводяться для вирішення конкретних (менш глобальних) завдань. До таких методів можна віднести рефінансування комерційних банків, обмеження видачі позик і так далі.

Найбільш популярні методи монетарної політики наступні:

1. Зміна процентних ставок за операціями ЦБ.

Сьогодні є дві основні форми перегляду (установки) базової процентної ставки:

– ставка по ломбардних операцій. Йдеться про позики під заставу цінних паперів. Такий кредит має короткостроковий характер (до півроку). При цьому регулюється не тільки процентна ставка, але і список цінних паперів, які можуть виступати в якості застави;
– ставка рефінансування. При цьому переглядаються умови, на яких ЦБ купує цінні папери у комерційних банків.

У банку України можна виділити наступні процентні ставки:

2. Зміна резервних вимог до інших кредитних організацій щодо відрахувань від залучених ресурсів на користь резервного фонду ЦБ. Такі резервні вимоги несуть кілька основних функцій:

– грошового буфера. У разі нестачі ліквідності на МБК процентна ставка істотно зростає. Для її регулювання зменшується резервний коефіцієнт, що відкриває доступ комерційним банкам до додаткових ресурсів;

– регулювання пропозиції на ринку грошей. Зниження відсотка резервування сприяє підвищенню активності банків щодо видачі кредитів (підвищення ставки, навпаки, знижує обсяг виданих кредитних коштів). У такий спосіб держава регулює обсяг грошового обігу;

– контроль ліквідності всієї банківської системи на невеликому часовому проміжку;

– оподаткування. По суті, резервні вимоги можна порівняти з податками для комерційних банків.

3. Угоди на вторинному ринку цінних паперів. Тут мова йде про покупку або продаж казначейських векселів, облігацій державного зразка, активів банків і великих корпорацій). Метод хороший для регулювання курсу держоблігацій і депозитної бази банків (збільшення або зменшення).

При купівлі цінних паперів Центральним Банком до них пред’являється три основні вимоги – високий рівень ліквідності, низький кредитний ризик, обертаність на ринку. Найбільшою популярністю користуються операції РЕПО, коли укладається угода про покупку активів з подальшою можливістю викупу. При здійсненні операції РЕПО увага приділяється наступним критеріям – вартості покупки, вартості зворотного продажу, тимчасового лагу (тимчасового діапазону між прямою і зворотною операцією).

4. Рефінансування комерційних банків направлено на підвищення ліквідності фінансово-кредитних установ. З найбільш популярних видів позик можна виділити міжбанківські депозити і валютні свопи. Досить популярні і операції з цінними паперами (пряме РЕПО).

5. Валютні інтервенції. Це операції, які має на увазі купівлю і продаж валюти інших країн на міжбанківському і біржовому ринках. Основна мета – впливати на курс національної валюти, пропозиція грошей, загальний попит і рівень волатильності.

6. Визначення нових орієнтирів зростання обсягу грошей (таргетування). Як предмет для таргетування можуть використовуватися грошові агрегати, темпи інфляції, курси валют і так далі.

7. Прямі обмеження проводяться дуже рідко. До них можна віднести такі заходи:

– обмеження обсягу кредитної маржі;
– установка нових лімітів на залучені кошти і надання позик;
– обмеження процентних ставок за позиками, які пред’являються банками;
– прийняття рішення щодо впровадження нових видів забезпечення для активних операцій.

ПОДІЛИТИСЯ: