Методи грошово-кредитної політики

До методів такої політики можна віднести деякі прийоми і операції, за допомогою якої суб’єкти такої політики впливають на об’єкти з метою досягнення певних цілей. Так, економіка грошово кредитна політика впливає на стан економічної ситуації, тому дуже важливо приділити особливу увагу деяким аспектам діяльності.

В цілому можна виділити кілька груп методів такої політики:

1) Прямі.

Вони являють собою адміністративні заходи, які виступають в формі прямих директив центрального банку. Дані методи стосуються обсягу грошової пропозиції, а також цін на фінансовому ринку. Також в даній ситуації як приклади можуть виступати ліміти кредитного зростання, залучення депозитів. Якщо правильно реалізувати ці методи, то можна отримати найшвидший економічний ефект. Також при використанні прямих методів тимчасові лаги мають тенденцію до скорочення, і в цілому вони представляють собою певний проміжок часу, який проходить між моментом виникнення потреби, а також усвідомленням самої потреби.

2) Непрямі.

Такі методи істотно впливають на мотивацію поведінки суб’єктів господарювання. Вплив здійснюється за допомогою ринкових механізмів. Застосування таких методів може нерідко перейти в деформацію ринку, і використовувати непрямі методи можна тільки в певній мірі розвиненості.

Також в даному контексті можна виділити загальні та селективні методи:

Загальні – виступають в якості непрямих і впливають на грошовий ринок.
Селективні – здійснюють весь процес регулювання конкретних видів кредиту і мають директивний характер.

Так, грошово кредитне регулювання економіки здійснюється за допомогою численних методів, які дуже важливо брати до уваги і використовувати на практиці для поліпшення економічної ситуації в цілому.

Проведення операцій на відкритому ринку

Здійснення продажу цінних паперів на деяких відкритих ринках сприяє тому, що банківські резерви зменшуються, і в результаті скорочуються кредитні можливості банків. При цьому відбувається збільшення процентної ставки, і даний метод використовується в разі короткострокового періоду і має великі показники гнучкості.

При тій ситуації, коли центральний банк збільшує резервну норму, в результаті відбувається зменшення надлишкових резервів.

За позички, які надаються комерційним банкам, стягується певна вчений ставка, яку необхідно брати до уваги. Коли відбувається зниження облікової ставки, поряд з цим збільшується попит комерційних банків на кредити, і, отже, банківський відсоток знижується.

ПОДІЛИТИСЯ: