Метод ануїтету

Метод ануїтету – один з варіантів точної та оперативної оцінки інвестиційного проекту, коли всі платежі і парафії коштів приведені до сучасної вартості. У розрахунок береться той факт, що всі надходження / виплати мають однакову величину в період всього економічного періоду дії інвестицій. Процес оцінювання виконується за допомогою порівняння приходу коштів і їх витрат в одному році. Якщо ануїтет більше одиниці, то проект відносять до рентабельним.

Метод ануїтету: сутність, роль і місце в оцінці інвестиційних проектів

Прі виконанні комерційних угод процес виплат, як правило, являє собою не поодинокий платіж, а низку грошових платежів (надходжень) протягом якогось періоду часу. Сюди можна віднести внески компанії (регулярні і нерегулярні), її доходи і витрати, формування різних фондів і так далі. Такі послідовності звуться потоку платежів.

Сам ануїтет, як правило, називають фінансовою рентою. По суті, це потік платежів (виплат) спрямованих в одну сторону і мають однаковий інтервал часу між кожним з відрахувань протягом якогось часу (як правило, кілька років). При цьому метод ануїтету і сама теорія отримали широке застосування при розгляді питань прибутку цінних паперів, проведення інвестиційного аналізу і так далі. Популярні приклади ануїтету – виплати за довгостроковими позиками, вчинення регулярних внесків до пенсійного фонду, оплата відсотків за цінними паперами і так далі.

Ануїтети можуть відрізнятися за:

– розміром кожного платежу;
– періоду часу між кожною окремою виплатою (інтервал ануїтету);
– терміну від початку дії ануїтету до його завершення. Бувають випадки, коли ануїтет і зовсім необмежений за часом;
– процентних ставках, які використовуються при дисконтуванні і нарощуванні виплат.

По виду здійснення платежів є кілька форм ануїтету:

– ануїтет пренумерандо – виплати здійснюються на початку інтервалів;
– ануїтет постнумерандо – платежі здійснюються в кінці інтервалів.

Досить популярні ануїтети, в яких всі виплати мають ідентичну величину або ж змінюються, підкоряючись певної закономірності.

Метод ануїтету – один із способів оцінки ефективності вкладень. У роботі будь-якої компанії цей етап – один з найбільш відповідальних і важливих. Від правильності проведення оцінки та точності результатів багато в чому залежать терміни повернення інвестованих коштів і швидкість розвитку підприємства в цілому. Всебічний характер вивчення і об’єктивність оцінок досягається шляхом застосування декількох основних методик оцінки ефективності та проведення глибокого аналізу.

Будь-який інвестиційний проект – результат діяльності підприємства. Він висловлює її потреба в додатковому капіталі і визначає прагнення до розвитку. Головна умова ефективності інвестиційного проекту – завжди чітка відповідність реальній політиці підприємства, його стратегіям діяльності і поставлених цілей.

Проведення оцінки ефективності того чи іншого проекту – це головний елемент в інвестиційному аналізі. оцінка ефективності проектаПрімененіе методу ануїтету або ряду інших методик дозволяє визначити (відшукати шляхом обчислень) кращий інвестиційний проект з групи поточних варіантів. В результаті підприємець може оптимізувати інвестиційну програму і мінімізувати власні ризики.

Сучасні методи оцінки інвестицій часто різняться і засновані на індивідуальних засадах розрахунку. Це легко пояснити, адже кожен інвестиційний проект має свої особливості і може відрізнятися за цілою низкою ознак – термінів застосування, обсягом фінансових вливань, очікуваних результатів і так далі.

Найбільшої уваги вимагають великі інвестиційні проекти. До таких можна віднести освоєння нових форм і видів товару, проведення реконструкції, зведення нових об’єктів і так далі. Тут виникає необхідність у великих обсягах інвестицій. При цьому метод ануїтету дозволяє точно провести розрахунки і врахувати, що цікавлять компанію фактори вкладень. Важливо розуміти, що чим більші масштаби має проект, і чим до більш серйозних змін він призводить в кінцевому підсумку, тим важливіше точні розрахунки фінансових потоків. Ось чому так важливо застосовувати тільки якісні методи оцінки.

Одним з факторів, що ускладнюють процес розрахунку і оцінки, є переміщення фінансових потоків протягом усього періоду впровадження проекту (процес може займати кілька років). Поточні витрати на впровадження проекту неминуче позначаються на господарську діяльність підприємства міста і її кінцевих результатів. Неточності (помилки) в розрахунках можуть стати причиною великих витрат і ризиків.

Крім методу ануїтету в США і Європі застосовується кілька способів оцінки ефективності інвестицій. Як правило, вони діляться на дві великі групи – з дисконтуванням і без дисконтування.

ПОДІЛИТИСЯ: