Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база – всі засоби виробництва, матеріальні і речові, які потрібні для виробництва в організації.

Матеріально-технічна база економіки

Це поняття сукупність галузей інфраструктури, які беруть участь в економічних процесах. Під цим терміном розуміють всі об’єкти, які вимагають фінансування або ж поповнюють бюджет.

Матеріально-технічна база економіки – це сукупність галузей інфраструктури

Матеріально-технічна база підприємства

При обліку бази підприємства потрібно звертати увагу не тільки на матеріальні ресурси, але і на технічне оснащення. До уваги приймаються також вік обладнання, пристосованість будівель до умов виробництва, наявність фінансування на своєчасне оновлення парку обладнання.

Один з компонентів бази підприємства – це виробничо-технічна база, що включає в себе всі основні інструменти, що вимагаються для процесу безперервного виробництва та безперебійної роботи організації. По суті, вона являє собою сукупність обладнання, транспортних засобів, площ, і інших матеріальних ресурсів, які потрібні для процесу виробництва. Матеріальні ресурси в неї не входять.

Матеріально-технічна база постійно знаходиться в процесі розвитку: вводяться технологічні рішення, закуповується нове обладнання. На стан бази впливає безліч факторів: передбачуваний термін служби обладнання, рівень автоматизації виробництва, плани реконструкції та модернізації, фінансування технологічних фондів.

Формування матеріально-технічної бази схильне до дії деяких факторів:

  • Особливості галузі.
  • Розміри виробництва.
  • Тип товару, що випускається або послуги.
  • Методики організації виробничого процесу.
  • Рівень кооперування.
  • Спеціалізація, як засобів виробництва, так і співробітників.

Характеристики матеріально-технічної бази підприємства

Для оцінки бази підприємства використовують комплексний підхід, який дозволяє оцінити всі тактико-економічні показники. В першу чергу відстежують рівень технічного оснащення, вік обладнання, потім організацію процесів виробництва, ефективність управління грошовими фондами і розподіл матеріальних благ за галузями. Щоб оцінити роботу організації використовують такі показники як коефіцієнт технічного оснащення, автоматизації, рівень відповідності вимогам експлуатації. Щоб визначити, наскільки ефективно використовується матеріально-технічна база, розраховують випуск товару на 1 грн. вартості фондів. Цей показник називається фондовіддача.

До матеріально-технічній базі також належить продукція підприємства. Її оцінюють за такими показниками: швидкість виробництва, якість, надійність, відповідність стандартам.

Після аналізу матеріально-технічної бази складають документ, що відображає стан виробництва – паспорт підприємства. Він дозволяє відстежити, на що витрачаються виробничі потужності, а також скласти план роботи підприємства на майбутні звітні періоди.

Паспорт матеріально-технічної бази

Згідно з цими положеннями про паспорт, документ складається на 5 років. В цей документ вносять відомості не тільки про основні ресурсах, задіяних в процесі виробництва, але і про допоміжних. У нього заносяться всі засоби господарської діяльності. Сумарно в паспорті повинно бути відображено не менш 200 показників по 38 різними параметрами виробництва.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Форсайт: визначення