Матеріальні активи

Визначення матеріальних активів

Матеріальні активи – це вартість рухомого і нерухомого майна, яка протягом довгого часу бере участь у господарській діяльності та амортизується.

З точки зору натурально-речової категорії – матеріальні активи представляють собою матеріально-речові цінності і грошові кошти, які беруть участь у створенні продукту і повністю використовуються у виробництві, повністю переносить вартість на продукт виробництва протягом операційного циклу.

Щоб оцінити рівень матеріальних активів в майні підприємства застосовується коефіцієнт матеріалізації активів:

де МА – балансова вартість матеріальних активів підприємства;

А – балансова вартість всіх активів підприємства.

Щоб охарактеризувати основні матеріальні активи, необхідно враховувати такі ознаки:

1. Мета придбання – використовуються в процесі функціонування компанії, не призначені для продажу;

2. Термін використання повинен бути більше року з нарахуванням зносу за весь період;

3. Матеріальна форма.

Економічною категорією є матеріальні оборотні активи – товарно-матеріальні цінності, які створені в поточному періоді або раніше, зберігаються для перепродажу та використовуються у виробництві або для інших цілей.

Повільно обертаються і мають складний склад матеріальні оборотні кошти.

Фактори, що впливають на величину матеріальних оборотних активів

1. Зовнішні фактори:

  • Економічна ситуація в країні, кон’юнктура на ринку, рівень інфляції;
  • Система регулювання в державі;
  • Податкова законодавча база;
  • Умови для отримання кредитів і процентні ставки по ним.

2. Внутрішні чинники:

Товарообіг (чим більше прагне реалізувати підприємство, тим більше оборотних коштів йому потрібно);

Умови договорів поставок, і гарантії їх виконання (часті закупівлі невеликими партіями зменшують необхідну суму оборотних активів);

Організація комерційної роботи (дослідження ринку дозволить вкладати робити закупівлі матеріалів, які швидко використовуються у виробництві).

Матеріальні активи забезпечують:

  • Безперервність руху на всіх стадіях кругообігу;
  • Задоволення потреб підприємства в товарах і матеріальних ресурсах;
  • Своєчасні і повні розрахунки;
  • Ефективність у використанні оборотних коштів.
...
ПОДІЛИТИСЯ: