Лізингові компанії

Лізинг являє собою особливий рід інвестиційної діяльності, коли лізингодавець в особі лізингових компаній набуває устаткування у постачальника з метою подальшої здачі його в оренду клієнту на особливих умовах. У договорі про лізингові послуги обмовляється оплата, термін оренди, в кінці якого предмет лізингу переходить у власність одержувача.

Продаж в лізинг є вигідним рішенням для розвитку вітчизняного бізнесу. Предметом лізингу є об’єкт, який має індивідуальні ознаки і може бути віднесений, згідно із законодавством, до основних фондів. Об’єктом лізингової оренди не може бути:

 • земельна ділянка;
 • об’єкт природи;
 • виробничі комплекси;
 • окремі цехи і ділянки промислових підприємств.

Лізинговою компанією є юридична особа, яка передає право володіння та користування об’єктом іншій юридичній або фізичній особі на підставі лізингового договору.

Під лізинговою компанією розуміється суб’єкт діяльності, який законно наділений правом надавати послуги лізингу, хоча за своїм правовим статусом може і не бути фінансовою організацією.

У законодавчих актах нашої країни є обмеження щодо компаній, які можуть займатися послугами фінансового лізингу. Юридична особа може виступати в ролі лізингодавця на підставі договору про надання фінансового лізингу тільки в тому випадку, якщо має відповідну ліцензію на проведення таких операцій.

Підприємці для отримання прибутку і розвитку бізнесу можуть не мати власного обладнання. Досить мати лише правом користування технікою на певний термін. Це є актуальним для підприємств, які не мають достатньо коштів для купівлі майна у власність. Варіант лізингу дає можливість мати орендоване обладнання за помірну плату. Фактична роль лізингових компаній полягає у фінансуванні покупки устаткування, забезпечення його поставки, встановлення та налагодження до роботи.

Лізингові компанії можуть бути:

спеціалізованими, коли в ролі об’єкта виступають певні групи техніки, наприклад, автомобілі, комп’ютери, будівельна техніка;
універсальними, коли в лізинг передається різноманітне обладнання та техніка.

Лізингові компанії бувають незалежними або виступають в ролі філій і дочірніх організацій великих промислових корпорацій, торгових компаній, банківських установ, страхових товариств. У наш час великий будівельний або промисловий бізнес має свої лізингові компанії для можливості здавати в оренду продукцію власного виробництва. Часто можна зустріти лізингові компанії, що відносяться до посередницьких або торговим палатам.

Засновниками лізингових компаній можуть бути різні організації, корпорації, банки, асоціації, які об’єднують свої кошти на підставі установчого договору. Крім грошових коштів, в статутний фонд включаються будівлі, техніка, споруди, матеріальні цінності та інше майно. Засновники беруть участь в управлінні справами, отримують дивіденди від діяльності, а в разі ліквідації, отримують свою частку майна або коштів.

Лізинговий контракт

Відносини між лізинговою компанією і клієнтом будуються на підставі договору. У ньому передбачені наступні дані:

 • суб’єкти договору;
 • тип оренди;
 • об’єкт лізингу, із зазначенням його контрактної вартості, визначенням якості, встановленням власника;
 • період дії лізингового договору;
 • права і обов’язки кожного суб’єкта, зобов’язання по виплатах, варіанти володіння обладнанням після періоду лізингу, надання додаткових послуг, відповідальність за невиконання зобов’язань, заподіяння шкоди предмету лізингу;
 • умови платежів: розмір, спосіб оплати, терміни;
 • умови поставки обладнання, гарантії;
 • причини і порядок розірвання договору.
...
ПОДІЛИТИСЯ: