Квотування

Квотування являє собою кількісне обмеження імпорту або експорту продукції. Квотування є одним з видів нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій, тобто передбачає певний комплекс заходів обмежувально-заборонного характеру.

Основні причини застосування квотування

Нетарифні обмеження в порівнянні з тарифними інструментами є більш прихованими, тому їх використання надає певним державам переваги в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Адже на сьогоднішній день в світі жодна країна не відмовилася від застосування адміністративних інструментів регулювання імпорту та експорту.

Квотування, відзначають фахівці, передбачає встановлення державою на конкретний період часу максимального обсягу імпорту / експорту, визначеної номенклатури. Квотування може бути як вартісним кількісним обмеженням, так і обмеженням в натуральних одиницях.

Фахівці виділяють кілька головних причин використання квотування в експортно-імпортних операціях:

  • з метою зниження дефіциту конкретного виду продукції на внутрішньому ринку (імпортні поставки заміщуються внутрішнім виробництвом);
  • насичення внутрішнього ринку товарами, які не виробляються на території конкретної держави;
  • обмеження ввезення продукції, виходячи з факторів несприятливого впливу на життя і безпеку громадян, їх здоров’я, майно, навколишнє середовище, тварин і рослини;
  • обмеження імпортних операцій сільськогосподарських товарів або біологічних водних ресурсів на основі внутрішнього регулювання споживання;
  • в разі діючих зобов’язань згідно з міжнародними угодами.

Значення для держави квотування, в якому воно вводиться:

  • вищевказаний метод нетарифного регулювання гарантує те, що імпорт не перевищуватиме конкретну величину, оскільки позбавляє іноземних конкурентів можливості розширювати продажу методом зниження вартості товарів;
  • квотування є більш оперативний і гнучкий інструмент політики, оскільки навіть незначна зміна тарифів звичайно регламентується законодавством держави та міжнародними договірними угодами;
  • застосування квот робить зовнішньоторговельну політику більш селективної, оскільки методом розподілу ліцензій держава надає суттєву підтримку окремих галузей промисловості і сільського господарства.

Таким чином, слід зазначити, що квотування зазвичай вводиться для захисту інтересів національних підприємств від іноземної конкуренції (квотування ввезення товарів на територію країни) і для огородження національного ринку від істотної втрати необхідних для внутрішнього споживання певних вітчизняних товарів (квотування експорту).

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Множинність боржників