Кредитове сальдо

Поняття сальдо прийшло з Італії. Як бухгалтерський термін воно закріпилося в XIX столітті. Сальдо перекладається з італійської мови як залишок, розрахунок, розплата. У бухгалтерії воно означало різницю між сумою прибуткового рахунку, тобто дебіту і витратного рахунку – кредиту. Спочатку XX століття значення цього слова розширилося і вийшло за межі бухгалтерії.

Види сальдо

Кредитове сальдо – в цьому випадку кредит більше дебіту. Цей показник дає можливість побачити стан джерела доходу, який використовується для виконання господарських справ підприємства. Кредитове сальдо відображається в пасиві балансу.

Дебетове сальдо – дебет перевищує кредит. Він показує стан балансу, що стосується проведених операцій. У цьому випадку за основу береться конкретний проміжок часу.

Рахунок по наразі триває операції закривається, коли різниця між кредитом і дебітом рівна нулю.

Як правила, на практиці береться до уваги не вся історія руху коштів, а обраний проміжок часу (місяць, квартал, рік). Цей період називається звітним.

Обчислення залишку грошей на рахунку не можливо без розуміння наступних визначень:

  • Початкове сальдо. Воно показує залишок фінансів на конкретному рахунку на початок звітного періоду. Цей показник розраховується, беручи до уваги попередні операції;
  • вихідне сальдо показує залишок на рахунку станом на дату завершення періоду. Для розрахунку потрібно скласти суму початкового сальдо і всіх операцій за конкретний період;
  • сальдо за період – цей показник вказує на результат всіх попередніх операцій, які були здійснені в певний період.

Щоб визначити кредитний оборот потрібно розрахувати результат по рахунках, вибравши потрібний період.

В даний час, як і кілька століть тому, сальдо – це різниця кінцевих записів згідно з рахунком дебіту і кредиту. Але крім бухгалтерських операцій конкретний термін активно використовується і в зовнішньоекономічній діяльності.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Оцінка прибутку