Кредиторська заборгованість

Поняття «кредиторська заборгованість» розглядають як заборгованість суб’єкта (наприклад, фізичної особи або компанії) перед іншими особами, яку даний суб’єкт змушений погасити. До кредиторських зобов’язань можна вільно віднести заборгованість перед банківськими установами з оплати, отриманої від них, позики (короткостроковій і довгостроковій).

Кредиторська заборгованість: види

Існують такі різновиди кредиторської заборгованості:

Невиправдані кредиторські зобов’язання. До них належить заборгованість постачальникам згідно невідфактурованих постачання і прострочений борг, який виникає в результаті несплати в термін розрахункової документації.

Заборгованість такого виду виникає в ситуації, коли підприємство фактично отримало від постачальника продукцію, але розрахункова документація за неї ще не була доставлена ​​ні в дану організацію, ні в банківську установу, яке обслуговує ці операції.

Інша кредиторська заборгованість. Даний вид зобов’язань включає в себе заборгованість за претензіями, депонентської незатребувані суми.

Заборгованість по кредиту в бухгалтерському обліку ділиться ще й на такі види:

 • грошові зобов’язання перед підрядниками і постачальниками;
 • заборгованість перед співробітниками конкретної організації;
 • податкова заборгованість;
 • заборгованість перед позабюджетними установами (фондами).

По факту настання оплати дана заборгованість класифікується на:

 • прострочену (на момент складання балансу терміни оплати боргових зобов’язань вже наступили);
 • непрострочену.

Прострочена кредиторська заборгованість може мати шанси на погашення або ж в силу конкретних підстав закрити її неможливо.

Залежно від термінів освіти дана заборгованість ділиться на:

 • поточні зобов’язання (строком до 90 днів);
 • короткостроковий борг (до 1 року);
 • кредиторська заборгованість на тривалий час (до 3-х років);
 • грошові зобов’язання до списання (від 3-х років, виникнення її обумовлено бухгалтерськими помилками самого підприємства, ліквідацією кредиторів).

Оцінка кредиторської заборгованості

Грошові зобов’язання такого виду утворюються в ситуації, коли день надходження продукції або, наприклад, послуг не збігається з фактичним днем ​​їх оплати.

Наявність даної заборгованості абсолютно не є сприятливим фактором для підприємства, оскільки вона істотно знижує показники при оцінці платоспроможності організації, її ліквідності, фінансового стану.

На величину боргових зобов’язань організації впливають такі чинники:

 • загальний обсяг покупок;
 • політика погашення даної заборгованості на конкретному підприємстві;
 • умови розрахунків з підрядниками і постачальниками, ступінь насиченості ринку даним товаром.

Аналіз показників даної заборгованості включає в себе три етапи:

 • аналіз структури і динаміки даної заборгованості;
 • аналіз її оборотності;
 • оцінка фінансової стійкості і показників платоспроможності.

Існують три показника, які визначають кредиторську заборгованість, це:

 • абсолютний показник, що відбивається в додатку до балансу;
 • коефіцієнт оборотності заборгованості по кредиту (показує протягом конкретного періоду кількість оборотів даної заборгованості);
 • період оплати кредиторської заборгованості.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Види бізнесу