Кредитний вексель

Кредитний вексель – це документ (цінний папір), яка видається в якості зобов’язання по своєчасній видачі оформленого позики (термін і сума обумовлюються в документі). Кредитний вексель – незмінна складова однієї з найбільш популярних банківських послуг – вексельного кредиту.

Сутність кредитного векселі

Кредитний вексель є цінний папір, яка виступає в якості гаранта видачі кредиту. Для різних компаній такий інструмент залучення капіталу є найбільш вигідним. Його головна перевага – можливість отримання необхідної суми без надання забезпечення банку. Крім цього, гроші з вексельного кредиту не потрібно повертати до настання дати угоди між кредитором і позичальником. Крім зручності оформлення привертає і вигідна ставка по кредиту, яка багато нижче, ніж в стандартних банківських позиках.

У свою чергу, угода з видачі вексельного позики вигідна і банку, адже він може брати участь в операції без відволікання основного капіталу. Є фінансові установи, які видають кредити клієнтам за допомогою виписки векселі на постачальника або позичальника. При цьому перший варіант оформлення угоди для банківської установи більш кращий. Його особливість – можливість контролю над цільовим використанням, оформленого в борг капіталу. Така форма співпраці вигідна всім сторонам угоди – постачальнику, банку і клієнта.

сутність кредитного векселі
Банки видають кошти під кредитні векселі юридичним особам будь-яких форм власності. При цьому строки можуть бути будь-які (головне, щоб вони були передбачені законодавством України). При цьому на практиці вексельні кредити видаються на термін до року.

В основі надання позики під кредитний вексель завжди лежить оцінка платоспроможності. З цієї причини “вексельні” угоди, як правило, банки здійснюють з постійними клієнтами, фінансове становище яких добре відомо. Якщо ж і виробляється перевірка позичальника, то процедура є стандартною (як у випадках оформлення звичайних кредитів).

Позики за кредитним векселем можуть надаватися на договірній або комерційній основі. При цьому обов’язковим є дотримання основних принципів кредитування – платності, терміновості і поворотності. За фактом укладення угоди між юридичною особою і кредитною установою (банком) укладається договір. За його умовами клієнт отримує виписані банком векселі з зазначеним на них терміном погашення. При цьому цінний папір (або ціла група паперів) повинна виписуватися на загальну суму позики. У свою чергу, позичальник зобов’язаний за погодженням із сторонами угоди погасити борг і виплатити по ним відсотки.

Важливо відзначити, що в ряді банків продовження вексельних позик або їх часткове погашення є неприпустимим. Термін виплати боргу встановлюється в межах обігу цінного паперу за вирахуванням трьох днів. Прострочення по погашенню позики (по закінченню терміну дії векселя) не допускається. Якщо передбачений графік платежів, то виплати по кредиту (з урахуванням відсотків) повинні проводитися щомісяця.

На цінні папери (векселі), які виписуються на кредитоотримувача, нарахування доходу не виробляється. Отже, такий вексель відноситься до категорії безвідсоткових. У ряді випадків вексельний позику може надаватися у формі декількох векселів, які розбиваються на різні суми та терміни. Надалі вексель може передаватися іншій особі у вигляді індосаменту після оформлення у відповідній формі.

Погашення векселя, як правило, проводиться в зазначену на цінному папері дату. Виплати здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок юридичної особи (власника векселі). У разі втрати векселя його відновлення є неможливим. Якщо пред’явити вексель до оплати достроково (до моменту вчинення виплат), то банк може утримати із загальної суми кредиту певний відсоток. Якщо ж дата отримання коштів за векселем вже пройшла, то цінний папір має силу і може бути пред’явлена ​​для оплати ще цілий рік з дня погашення.

...
ПОДІЛИТИСЯ: