Кредитний ризик

Кредитний ризик – небезпека появи збитку у кредитодавця внаслідок невиконання клієнтом (кредитоотримувачем) своїх зобов’язань. Як правило, мова йде про прострочення чергової виплати або відмову погашення заборгованості. Кредитному ризику піддаються всі фізичні або юридичні особи, які надають позики (в першу чергу – це компанії, банки, МФО), а також суб’єкти, які виступають в якості одержувачів позики.

Сутність кредитного ризику

В епоху розвитку товарно-грошових відносин оформлення кредиту стало складовою частиною ринку. Одночасно з цим з’явився новий вид ризику – кредитний. Його суть – у небезпеці неповернення коштів боржником за обумовленими в договорі умов і недотримання термінів повернення позики. Одночасно з цим зростають і ризики зниження прибутку кредиторів у зв’язку з недонадходженням коштів. По суті, кредитний ризик – це невпевненість кредитора в своєчасності виконання зобов’язань позичальником.

Причини можуть бути наступними:

– несприятливі зміни в політичному, економічному або діловому оточенні позичальника. Все це унеможливлює формування постійного грошового потоку;
– проблеми в діловій репутації кредитоотримувача;
– невпевненість у майбутній вартості та якості наданого під заставу кредиту.

За своєю сутністю кредитний ризик – це той ризик, який незмінно пов’язаний з категоріями позик, тобто формою руху кредитного капіталу. При цьому порушення властивостей кредиту і поява проблем з його погашенням призводять до ряду збитків, фінансових втрат і інших негативних наслідків.

У загальному плані сутність кредитного ризику можна охарактеризувати наступним чином:

– невизначеність і ризик неповернення мають тісний взаємозв’язок. Вони чітко характеризують дію банку на ринку кредитів, адже часто рішення про видачу позики приймається на тлі сумнівів кредитора;

– кредитний ризик – це ймовірність для кредитора втратити частину своїх коштів через несвоєчасне виконання зобов’язань одержувачем позики;

– сфера появи такого ризику – процес переміщення позичає ціни позики, а причина – ряд ризикоутворюючих чинників;

– кредитний ризик – одна з економічних категорій, яка може регулюватися шляхом вивчення можливостей і цілей, їх зіставлення з прогнозованим розвитком подій, а також в залежності від конкретної ситуації.

ПОДІЛИТИСЯ: