Кредитні операції банку

Поняття кредитна операція банку – означає певний договір між позичальником і кредитором про надання грошової суми на умовах повернення, терміновості і платності. Кредитний договір є певним зобов’язанням щодо повернення коштів кредитору на обумовлених умовах.

Види кредитних операцій банків

Кредитні операції банку здійснюються в двох формах:

Кредит (кредитні операції) – має на увазі широке поняття, що охоплює різні форми фінансових відносин, як джерела банківських вкладень, так і формують кошти банківського капіталу.

Позика (позичкові операції) – є одним з видів кредитних відносин, заснований на відкриття позичкового рахунку. Більше половини зароблених банківських активів припадає на частку позикових операцій.

Кредитні відносини не обмежені банківськими кредитами, подібними операціями можуть займатися і комерційні банки. Комерційні банки можуть займатися оформленням векселів між кредитором і позичальником, в особі яких виступають підприємства. Такий комерційний кредит здатний реорганізуватися в банківський, за допомогою отримання позики під заставу векселя.

Банківський кредит вважається поширеною формою фінансових послуг. Справа в тому, що банківське кредитування на відміну від продажів цінних паперів надає можливість враховувати і вимоги позичальника і пристосовувати до них умови для отримання позики.

Існує пряме банківське кредитування, коли відносини між підприємством і банком виникають стандартним чином – безпосередньо. Непряме кредитування відрізняється тим, що метою звернення підприємства до даної організації є дострокове отримання коштів за векселем.

Активні і пасивні операції банку

Банківські кредитні операції поділяються на дві підгрупи: активні і пасивні операції. Обидві форми операцій можуть виступати як у формі позик, так і депозитів.

Активні операції – банк виступає кредитором і має право видавати позики. За допомогою активних операцій банк заробляє гроші. До активних операцій відносять кредитування позичальників в особі фізичних та юридичних осіб (в тому числі банків), надання міжбанківських кредитів та розміщення депозитів в інших банках.

Пасивні операції – банк є дебітором (позичальником), його основна діяльність – це залучення коштів від клієнтів і банків. Основна робота при здійсненні подібних банківських операцій – це залучення строкових (короткострокових) і безстрокових (довгострокових) депозитів і позичкових операцій з отримання міжбанківських кредитів. Строкові вклади представлені у вигляді вкладів до передбачених термінами погашення, кредитна організація має можливість тривалий час користуватися вкладеними грошима. Безстрокові вклади передбачають відкриття рахунку до запитання, клієнти можуть в будь-який момент скористатися депозитними коштами.

В економіці склалася певна закономірність – чим стабільніше фінансова ситуація країни, тим більше на її частку припадає кредитних операцій в складі банківських активів. При нестабільній економічній ситуації частка кредитного портфеля стає більше ніж касових активів.

В умовах міжбанківського кредитування є можливість розміщувати і залучати надлишкові активи підприємств на банківські рахунки. Відсотки по депозитах завжди менше, ніж по видаваних позик. Різниця між залученими і розміщеними коштами складає головну статтю доходу на балансі банку.

Нинішнє законодавство України диктує тільки загальні питання банківської діяльності. Основні правила і умови кредитування клієнтів банки розробляють самостійно.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Особисті заощадження