Кредитна операція

Кредитна операція – це взаємовідношення двох сторін (кредитора і позичальника), сенс якого полягає в передачі останньому обумовленої в угоді грошової суми з дотриманням групи умов платності, зворотності і терміновості.

Сутність кредитних операцій

У практиці банківських установ не всі операції виконуються щодня. Є така категорія заходів (трастові угоди, міжнародні розрахунки), які реалізуються лише час від часу. Але існує і перелік таких угод, без яких нормальне функціонування банку неможливо. До таких можна віднести прийом депозитів, видачу позик, проведення розрахунків і грошових платежів.

Структура банківської установи побудована таким чином, щоб за кожен вид операцій відповідало окреме підрозділ. При цьому структура і відділи тісно переплітаються і взаємодіють один з одним. Одна з головних функцій банку – посередництво в кредиті. В цьому випадку банківські установи відіграють роль проміжної ланки між секторами і господарськими суб’єктами. Завдяки такій послузі, всі нужденні в додатковому обороті отримують необхідний капітал, а банк – свій прибуток у вигляді відсотків або підвищення ліквідності.

В процесі діяльності банки використовують можливості і інших кредиторів. Вони дозволяють власникам капіталу зберігати кошти в банку у вигляді депозитів. Для людей, які вважають за краще в першу чергу надійність, така форма вкладень є найкращою (якщо порівнювати з інвестицій в акції, ПІФи або роботою на форекс).

Класифікація кредитних операцій

Всі кредитні операції умовно діляться на дві великі групи:

1. Активні. В цьому випадку банківська установа є кредитором і видає позики своїм клієнтам.

2. Пасивні. Тут банк виступає в ролі позичальника і залучає кошти від клієнтів або від інших банківських установ у вигляді депозитів за умови дотримання трьох основних принципів – платності, зворотності і терміновості.

На практиці активні і пасивні кредитні операції можна реалізувати, як у формі депозитів, так і в формі позик.

Суть активних кредитних операцій полягає в наданні банком кредитів клієнтам, проведенні операцій з оформлення міжнародних позик, а також розміщенні банківською установою депозитів в інших банках.

Суть пасивних кредитних операцій – в наданні послуги зберігання коштів клієнтів (депозити), а також проведення позичкових операцій з отримання міжбанківського позики.

В процесі діяльності банків чітко простежується тенденція: чим стабільніше економіка в державі, тим більшу частку активів складають банківські операції. Якщо ж економіка знаходиться на етапі стагнації або невизначеності, то може статися непропорційне зростання касових активів і інвестиційного портфеля, що складається з цінних паперів.

При проведенні кредитних операцій поняття кредиту та позики різниться. У першому випадку мова йде про широку форму взаємин, яка може являти собою, як джерело доходу, так і форму інвестицій. У свою чергу позика – це лише одна з форм кредитних операцій, яка має на увазі відкриття позичкового рахунку. При цьому всі кредитні операції можна класифікувати таким чином:

Облік кредитних операцій

В період дії кредитних відносин з клієнтом банки ведуть облік кредитних операцій. Вони полягають в наступному:

– ведення особових рахунків клієнтів-позичальників за наданими їм позиками;

– своєчасне відображення інформації про кредитні угоди на рахунках бухобліку;

– створення виписки по особових рахунках клієнтів-позичальників і їх передача до підрозділу, що здійснює супровід кредитних угод (якщо в цьому є необхідність);

– контроль інформації, що стосується кредитних договорів з клієнтами;

– своєчасне відображення невиплачених сум на рахунках позик, що мають певну прострочення, а також облік відсотків за ним;

– контроль правильності розрахунків щодо розмірів платежів за позикою, а також передача правдивої та перевіреної інформації позичальнику;

– надання в банк-кредитор аналітичної інформації за наданими позиками на конкретне число місяця, що слідує за звітним періодом;

– при появі прострочення або проблем зі своєчасним погашенням позики банк проводить заходи щодо повернення позики.

бухгалтерський облік банку
Облік кредитних операцій може відрізнятися в залежності від форми:

1. Кредитна лінія. Тут банківську установу враховує, скільки коштів знаходиться у клієнта на балансових рахунках з урахуванням періоду розміщення капіталу і на підставі укладеного між сторонами договору кредитної лінії. Крім цього, контролюється рух коштів по окремим особових рахунках з урахуванням кожного наданого банком траншу. Якщо позичальник погашає заборгованість у повному обсязі або частково, то невикористаний ліміт по кредиту не відновлюється.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Реальна вартість