Кредитна нота

Під кредитною нотою розуміється фінансовий інструмент, різновид облігації, яка прив’язана до позикового договору. При її допомоги банк має можливість управляти ризиками кредитування через рефінансування виданого позики і продавати пов’язані з ним ризики зацікавленим особам – інвесторам.

Договір участі в кредитних ризиках

Кредитною нотою забезпечується певний тип договору, що укладається банком з інвесторами, – договір на участь в кредитному ризику. Уклавши його, банк, який надав позику позичальнику, має можливість передати інвестору право на частку в цьому кредиті і одночасно частина ризиків повного або часткового невиконання позичальником зобов’язань за позикою, виданим банком. Укладення такого договору супроводжується видачею кредитної ноти, тобто цінного паперу, якій потім можна торгувати на фондовому ринку. Банк, таким чином, отримує можливість дробити великі і ризиковані позики на дрібні частини і реалізовувати їх окремо інвесторам.

За договором на участь в кредитних ризиках, величина фінансових зобов’язань кредитної установи не може перевищувати суму платежів, які виробляє позичальник за позичковим договором. Виконання зобов’язань фінустанови перед другою стороною договору зазвичай забезпечується правом вимоги застави за кредитним договором. Заставний договір вважається укладеним з дня виникнення у першого власника кредитної ноти, але не раніше появи у емітента прав на виплати від зайпоотримувача.

Відповідальність за погашення позики

Банк може одночасно виступати кредитором і організатором емісії нот, але видає позику банк не несе ризиків кредитування позичальника, оскільки фактично продає їх інвестору, який купує кредитні ноти і, отже, приймає на себе ризики кредитування банку щодо займоотримувача.

У разі неналежного виконання банком (що випустило кредитні ноти) зобов’язань за договором на участь у ризику кредитування – права вимог банку за кредитним договором підлягають продажу на письмову вимогу власника нот.

При цьому позичальник виконує функцію кінцевого відповідальної особи за погашення кредиту та виконавця зобов’язань з погашення нот, в т.ч. при настанні кредитної події. Якщо до настання періоду погашення позики не відбудеться кредитного події, наприклад, зобов’язання по позиках не будуть виконані або позичальник збанкрутує, то кредитні ноти гасяться за номінальною вартістю. Коли кредитна подія відбувається, кредитні ноти погашаються достроково за номінальною ціною, зниженою на компенсаційну величину, тобто різницю між номіналом кредитної ноти і сумою зобов’язання після утворення кредитної події.

 

Працює даний інструмент так: є інвестор №1, до складу його портфеля включені облігації емітента Ікс. Він купує CDS з метою застрахувати себе, якщо станеться дефолт емітента облігацій. Крім того, є інвестор №2, що страхує інвестора №1 (продавця CDS), і в разі банкрутства отримує облігації, які дорівнюють первісної вартості інвестицій, але втрачає 100% інвестованих грошей. Між інвесторами виступає банк Ігрек (емітент ноти). Гроші інвестора №2 знаходяться в банку, і при дефолті емітента облігацій Ікс банк виплачує інвестору №1 повну вартість облігацій і здійснює передачу дефолтних облігацій клієнту №2.

Переваги кредитних нот

Плюс випуску нот зарубіжними банками для займоутримувача, на відміну від традиційних позичок, – це відсутність забезпечення, тому що однією з перешкод отримання кредиту часто стає вимога фінустанови надати заставу, іпотеку нерухомості, поручительство. Випуск нот характеризується порівняльної швидкістю проведення операції. Це пов’язано не з такими жорсткими (якщо порівнювати, скажімо, з єврооблігаціями) вимогами представити фінансову звітність за міжнародними стандартами і розкрити інформацію. При випуску паперів не потрібно отримання корпорацією кредитного рейтингу від міжнародного агентства та лістингу на зарубіжних фондових біржах. Також, випускаючи ноти, позичальник набуває популярності серед зарубіжних інвесторів, тому при подальшому можливе рішення випустити єврооблігації і вийти на IPO він вже буде мати міжнародної кредитною історією і досвідом зовнішніх запозичень.

Легка технологія випуску кредитних нот дозволяє перетворювати незабезпечені позики, видані відповідно до законів будь-якої країни, в ноту за англійським правом, а подібні інструменти користуються величезною популярністю у інвесторів в порівнянні з інструментами, котрі підпорядковуються юридичному праву інших країн.

...
ПОДІЛИТИСЯ: