Кредитна експансія

Кредитна експансія – один з видів грошово-кредитної політики, суть якого зводиться до збільшення прибутковості за рахунок активізації банківської діяльності та розширення сфер впливу.

У перекладі з латинської, слово «експансія» означає «поширення», «розширення». Ці значення є визначальними для всього процесу, основною метою якого стає боротьба за вигідні ринки послуг, сировини та сфер інвестування. Найчастіше – це результат політики держави, що намагається таким способом впливати на економіку країни для отримання прибутку.

Особливості кредитної експансії

Кредитна експансія може здійснюватися за рахунок реальних накопичень. В цьому випадку накопичення направляються на кредитування, послуга набуває широкого поширення, розширюється спектр пропонованих продуктів. Антиподом цього процесу є емітацію (випуск) боргових інструментів. Така експансія отримала назву фидуциарной. При цьому випускаються цінні папери виявляються нічим не забезпеченими. Іншими словами, кредитування згортається, експансія відбувається за рахунок залучених позик.

Ресурсами для здійснення процесу служать як власні накопичення, так і зовнішні позики. Темпи експансії можуть бути помірними, такими за темпами економічного зростання, і прискореними, що обганяють це зростання. Кредитна експансія відбувається на макрорівні, в масштабах економіки країни, або на мікрорівні, в межах окремо взятого економічного суб’єкта. Залежно від того, який характер набуває експансія, її наслідки бувають або позитивними, або руйнівними.

Кредитна експансія та економіка

З огляду на ці особливості, можна зробити висновок про те, в яких випадках від кредитної експансії не буде ніякої користі. Це відбувається, якщо:

  • замість природних реальних накопичень джерелом кредитної експансії стає емісія нічим не забезпечених цінних паперів;
  • замість розширення кредитування і послуг, способу більш витратного, але менш ризикованого, процес активізується в області емісії облігацій позики;
  • держава не управляє процесом, а лише констатує подія в кредитній сфері, не докладаючи ніяких зусиль для нейтралізації диспропорцій;
  • бездумно залучають кредити західних банків, без урахування всіх ризиків.

Такі фактори здатні зруйнувати економіку.

Але при вмілому користуванні цим важелем, економіка може зробити крок далеко вперед. Прикладом тому є промисловий підйом Америки 19 століття і Німеччини 70-х років. Всього декількох років кредитної експансії вистачило для того, щоб економіка цих країн зросла в 2 рази.

...
ПОДІЛИТИСЯ: