Кредитна економіка

Кредитна економіка – це певний поняття, яке пов’язане з політикою держави і його впливом на кількість грошей, що перебувають в обігу. Така політика проводиться з тією метою, щоб забезпечити стабільність цін і повну зайнятість населення. При цьому буде забезпечуватися зростання реального виробництва. Таку політику здійснює центральний банк в будь-якій державі, і його основне завдання – спрямувати розвиток економічної ситуації в потрібне русло і забезпечувати зростання економіки на найближчу і подальшу перспективу. Для того, щоб ці дії виконувалися максимально швидко і ефективно, необхідно враховувати ряд аспектів, які допоможуть вести діяльність правильно і грамотно.

Здійснення впливу на процеси, що відбуваються в макроекономіці, відбувається за рахунок грошово-кредитного регулювання. В цілому грошово-кредитна політика спрямована на те, щоб досягти збереження фінансової стабільності і зміцнити, в свою чергу, курс національної валюти. Також забезпечується платіжний баланс країни, який грає важливу роль. Тому ефективна кредитна система економіки важлива при формуванні певних функцій і механізмів.

Грошове та кредитне регулювання являє собою сукупність заходів, що здійснюються центральним банком і спрямованих на те, щоб змінити кількість грошової маси, що знаходиться в обігу. Така політика є складовою частиною єдиної державної політики, і вона в свою чергу повинна передбачити заходи щодо вирішення низки проблем. У свою чергу, центральний банк займається виконанням своїх основних функцій – це відповідальність за проведення грошово-кредитної політики. Так, грошово кредитна економіка являє собою досить складний механізм, на який дуже важливо звернути увагу, щоб він міг нормально функціонувати.

Роль в економіці

Грошово-кредитна політика відіграє дуже важливу роль в економці в цілому, оскільки вона полягає в створенні можливого рівноваги на грошовому ринку. Таким чином, вона забезпечує підтримання балансу між кількістю грошей, що перебувають в обігу, а також потребою в них.

Монетарна політика: види

Монетарна політика може бути:

Стимулюючої. Вона проводиться в період спаду і має на меті підбадьорити економіку, стимулюючи зростання ділової активності. Також вона дозволяє здійснювати боротьбу з безробіттям.

Стримує. Вона спрямована на те, щоб знизити ділову активність і тим самим направлення на проведення заходів, які сприяють зниженню інфляції.

До основних моментів стимулюючої політики можна віднести наступні:

  • зниження норми вимог;
  • зниження ставки відсотка;
  • покупка державних цінних паперів центральним банком;

Якщо говорити про стримує політиці, то вона спрямована на:

  • підвищення норми вимог;
  • підвищення ставки;
  • продаж цінних паперів банком центральним банком.
...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Податкова декларація