Кредит на поповнення оборотного капіталу

Розширення виробництва, збільшення обсягів закупівель сировини і товарів вимагають активного поповнення коштів в обороті. Найчастіше виділення коштів силами самого підприємства не представляється можливим у зв’язку з наймом нових співробітників, компетентних у сфері обслуговування нового обладнання.

Подібні кредити видаються одноразової сумою і передбачають погашення протягом фіксованого проміжку часу шляхом ануїтетних або диференційованих платежів.

кредит на поповнення оборотного капіталу

Кредит на купівлю нового обладнання

Моральне старіння техніки на виробництві і всілякі поломки створюють необхідність в придбанні нового, більш потужного, інноваційного обладнання, машин і автомобілів. В даному випадку кредитор не задовольняється оцінкою доходів підприємства, а може зажадати заставу або організувати особистий візит, в ході якого проводиться оцінка умов виробництва і матеріальних активів компанії.

У ряді випадків кредити на покупку устаткування економічно не виправдовують себе: вони вимагають значного вкладення власних коштів, тому як банк видає лише частина від необхідного. Крім того, терміни оформлення дуже розтягнуті. Альтернативою кредиту стає придбання техніки в лізинг.

Комерційна іпотека

Цей вид кредитування схожий з традиційною іпотекою для фізичних осіб:

• Потрібно не тільки надання документів, що підтверджують стабільність доходів підприємства, а й заставу нерухомості

• Іноді доводиться заручитися підтримкою інших, більш великих підприємств

• Значну частину коштів доведеться вилучити з обороту компанії, тому як банк надає не більше 80% від номінальної вартості об’єкта

Кредит на відкриття бізнесу

Найризикованішою для кредиторів формою надання позик є кредитування нових проектів, при відкритті яких людина не може привести гарантії успішності заходу. У подібному варіанті підприємець може отримати банківську підтримку лише за умови наявності чіткого плану дії:

• У банк надається добре обгрунтований і прорахований бізнес-план.

• Другим варіантом отримання кредиту на відкриття бізнесу є надання викупленої франшизи великого підприємства, здатного поручитися за новий проект

Альтернативою походам по банку може стати звернення до інвестиційного венчурний фонд.

Кредитування – не просто форма фінансових відносин, але і постійний процес перерозподілу грошової маси, в якому потребує вся сфера економічних відносин, від простих людських потреб до зростання виробничих підприємств.

ПОДІЛИТИСЯ: