Котирування акцій

Багато хто знає що акція – це цінний папір, який свідчить про внесення коштів до статутного капіталу акціонерного товариства. Цей папір гарантує її власнику отримання прибутку і дає право брати участь в управлінні. Отже, акція є свого роду товар, це підтвердження наявності у неї власника капіталу, тобто права на капітал і номінально підтверджені цим цінним папером. Отже, виходить, що акція має ринкову вартість, так як її вартість чітко визначена. Так ось котирування акції – є той самий показник, показник ціни або вартості акції, за яку її власник готовий її продати або ж ціна, за яку ці акції готові купити.

У законодавстві нашої країни все акції мають номінальну ціну, за кордоном, в країнах, наприклад США, акції можуть випускатися без вказівки номіналу.

Отже, котирування акцій – це діагностування курсу цінних паперів і ринкової ціни акції на фондових біржах відповідно до чинних законодавчих норм, правил і сформованою практикою. Котирування проводиться котирувальний комітетом (комісією) на фондовій біржі і публікується в біржових бюлетенях курсів цінних паперів. Котирування можуть проводити світовими компаніями і центральними банки.

Повна котирування включає встановлення цін, пропонованих як продавцями, так і покупцями. Виходить, що показник котирування, залежить від показника попиту на ці акції на ринку і показника пропозиції. Тобто показник попиту є кількісний показник готовності купити обрану акцію, відповідно показник пропозиції – це кількісний показник власника продати акцію окремий часовий проміжок.

Таким чином вартість або ціна акції звана ринкової, визначається показниками попиту та пропозиції.

Уурс акцій

Курс акції – процентний показник зростання ринкової ціни, тобто показник, як продається або купується акція. Курс акції багато в чому визначають наступні показники: ціна ринкова і ціна номінальна. І розраховується за простою формулою:

Курс акцій = Ціна ринкова / Ціна номінальна * 100%,

Наприклад, при ціні номінальної 10000 грошових знаків за акцію пропонують 15000 грошових знаків, тоді курс акції дорівнює буде 150 відсотковим пунктам. Залежність від співвідношення продаж або купівля – є попит на акції або пропозицію ціни за акцію.

Всі ми помічали це властивість валюти або цінних паперів – попит, коли наприклад, при підйомі економіки зростають прибутки компанії, коли зростають дивіденди сплачуються з прибутку, то відповідно і зростає курс акцій, зростає на них попит і інвестори проявляють велику активність відносно компанії. І, ситуація зворотна, через спад виробничих показників спільноти або підприємства курс або ціна акції різко знижується, попит на акції починає різко падати. За таких коливань завжди можна оцінити стан макро і мікроекономіки.

Котирування акції передбачає наявність кілька інших показників ціни: ціни придбання та ціни пропозиції. А реальна ціна акції, курс акції або курсова, ринкова вартість акції, перебувати між цими двома показниками ціни. Тобто котирування – це зведений аналіз за певний часовий проміжок, на підставі якого можна робити прогнози за курсовою ціною акції на майбутнє.

Були помічені такі крайні тенденції, наприклад, при великому попиті на акції певної компанії курсова вартість може дорівнювати ціні пропозиції, а при маленькому попиті, тобто надлишку акцій, реальна курсова вартість дорівнює ціні попиту. Такий аналіз так само робиться на підставі котирувань.

Так як часовий показник є так само визначальним, і змінює уявлення інвесторів про прибутковість цінного паперу. Внаслідок цього, ми спостерігаємо неодноразова зміна цін на цінні папери протягом робочого дня. Вартість досконалої першої угоди на біржі називається ціною відкриття, а ціна, за якою здійснена остання угода в цей день, відповідно називається ціною закриття. Так само фондовою біржею встановлюються вищі і нижчі цінові пороги акцій і за інші періоди часу для статистики і котирувань.

...
ПОДІЛИТИСЯ: