Корпоративно-фінансовий менеджмент

Корпоративно-фінансовий менеджмент – максимально можливе застосування наявного потенціалу менеджменту компанії (корпорації) з метою формування і утримання її ціни через прийняття грамотних рішень і продуманого управління мають в розпорядженні ресурсами.

Сутність корпоративно-фінансового менеджменту

Одна з головних помилок аналізу діяльності підприємств в тому, що процес корпоративного управління прирівнюється до загального менеджменту, а також стратегічного процесу управління. Але даний підхід не зовсім вірний. Визначення корпоративного управління і менеджменту необхідно розділяти.

У першому випадку мова йде про більш широкому понятті, яке включає в себе широку взаємодію великої кількості компаній і осіб, що мають безпосереднє відношення до діяльності підприємства в різних аспектах. Що стосується корпоративного менеджменту, то тут мається на увазі конкретна діяльність тих чи інших фахівців у процесі реалізації певних ділових угод. Але, незважаючи на це, обидва ці параметра тісно переплітаються між собою і спрямовані на створення стійкого підприємства, оптимізації організаційних структур і якісне управління бізнесом.

Корпоративно-фінансовий менеджмент можна представити як один з процесів регулювання власником наявних корпоративних прав. Основне завдання при цьому – підвищення рівня прибутковості, відшкодування витрат за допомогою отримання певної частини майна в процесі ліквідації і так далі.

Сюди ж можна включити роботу призначаються або обираються органів АТ, яка має на меті підтримати баланс менеджерів і власників, правильно організувати управління майном і всією власністю компанії з урахуванням діючих норм законодавства.

Крім цього, корпоративно-фінансовий менеджмент – це процес, який в першу чергу спрямований на якісне управління фінансовими відносинами для швидкого формування і грамотного застосування децентралізованих фондів фінансів, а також залучення нових інвестицій для подальшого розвитку. Така система взаємовідносин має безліч аспектів, що мають на увазі як роботу всередині одного підприємства, так і його зв’язків зі своїми контрагентами.

Як правило, об’єктом корпоративно-фінансового менеджменту є корпорації – структури, які на законних підставах займаються певними видами діяльності і відповідають виключно за свої інвестиції всередині підприємства. Часто корпорація характеризується як зареєстрована за всіма правилами компанія, яка має юридичні права приватника, наприклад, право на отримання позик, володіння нерухомістю й іншою власністю, право бути позивачем і відповідачем в суді і так далі.

До основних характеристик сучасних корпорацій можна віднести:

  • – майно в корпорації поділяється на різні частки власних коштів компанії (прості акції). Якщо акціонер має на руках всього 10% акцій, то він вважається власником десятої частини всього підприємства;
  • – капітал таких організаційних структур завжди оцінюється на біржових майданчиках, де ведеться торгівля цінними паперами (акціями цього підприємства);
  • – теоретично акціонери мають право брати безпосередню участь в управлінні корпорацією і контролювати її. Крім цього, з урахуванням існуючих правил і статуту вони можуть розраховувати на отримання дивідендів, право голосу, обрання директорів і так далі. На практиці, звичайно, акціонери можуть бути «розкидані» по всьому світу, що не дозволяє їм брати безпосередньої участі в процесі управління структурою;
  • – керівники корпорації і її менеджери мають повне юридичне право приймати якісні рішення з приводу того, як і що робити. Крім цього, вони безпосередньо взаємодіють з профспілками і можуть в будь-який момент зробити продаж фірми, якщо в іншої компанії є наміри її поглинання.
...
ПОДІЛИТИСЯ: