Корпоративне фінансове планування

Суть корпоративного фінансового планування

Корпоративним фінансовим плануванням називається фінансове планування, яке проводиться компанією і означає підготовку до виконання довгострокових і короткострокових планів.

Оскільки планування вважається одним з головних елементів управління фінансами, то його значення полягає в наступному:

Об’єктами корпоративного фінансового планування є:

 • Дохід від реалізації продукції, товарів і послуг;
 • Прибуток та шляхи її розподілу;
 • Фонди спеціального призначення, його використання;
 • Податки і збори до бюджету;
 • Внески в позабюджетні державні фонди;
 • Позикові кошти;
 • Капіталовкладення.

Суб’єкти планування – керівники, головний бухгалтер, менеджер персонал планового відділу і т.д.

Фінансовий план є узагальненим фінансовим документом, який відображає надходження і розподіл грошових коштів в короткостроковому і довгостроковому періоді.

Фінансовий план необхідний, щоб:

 • Отримати відповідний прогноз майбутніх грошових надходжень;
 • Сформувати поточний і капітальний бюджет;
 • Спрогнозувати фінансові ресурси на плановий період.

Основна мета фінансового планування це визначення обсягу фінансів, достатніх щоб виконати певні корпоративні цілі.

Завданнями фінансового планування вважаються:

 • Аналіз взаємозв’язку рішень про фінансування, інвестиції та дивідендів, використовуючи економічну, правову і ринкову інформацію;
 • Складання прогнозу наслідків прийнятих управлінських рішень;
 • Вибір рішень, які слід виконати в рамках планів;
 • Форми і методи, які використовуються в корпоративному фінансовому плануванні на пряму залежать від діяльності корпорації і виду її економічної діяльності.

Види фінансових планів:

1. Відповідно до горизонту планування

2. Відповідно до призначення:

Методи корпоративного фінансового планування означають прийоми і способи планових розрахунків.

Джерелами інформації для складання фінансових планів є:

 • договір;
 • Результати аналізу звітності підприємства;
 • Прогноз реалізації продукції, її збуту;
 • нормативи;
 • Облікова політика.

поняття бюджетування

Бюджетуванням називається процес розробки бюджетів, відповідно до цілей оперативного планування.

Види бюджетів

1. Основним бюджетом називається фінансування фінансових і маркетингових планів, які необхідні, щоб досягти поставлених цілей.

2. Локальним бюджетом називається деталізований бюджет, які необхідний при складанні основного бюджету.

Переваги бюджетування:

 • Наявність інструменту планування і моніторингу;
 • Підвищення ефективності результатів від прийнятих управлінських рішень;
 • Чітко розподіляє обов’язки і відповідальність керівників;
 • Підвищення об’єктивності та оцінювання діяльності структурного підрозділу.

Прогнозуванням називається розробка та складання прогнозів про майбутній стан корпорації і її показників.

Основною метою фінансового прогнозування корпорації вважається визначення оптимального обсягу фінансів і їх необхідності в прогнозованому періоді.

ПОДІЛИТИСЯ: