Короткостроковий вексель

Короткостроковий вексель – борговий цінний папір (вексель), яка повинна бути сплачена протягом короткого проміжку часу.

Роль короткострокового векселя в загальній класифікації і його види

Вексель – один з видів цінних паперів, що має встановлену форму і чіткі правила оформлення. Суть даного активу – фіксація обумовленого зобов’язання з боку власника активу (для простого векселя) або інший прописаної в папері боку (перекладної вексель) здійснити виплату певної суми при настанні зазначеної на цінному папері дати.

Вексель – цінний папір ордерного типу, тому надання прав на вексель іншій стороні проводиться шляхом нанесення спеціального надпису на документі – індосаменту. Подібна напис може бути двох видів:

– бланкової – без вказівки даних людини, якій доручено виконання вимог цінного паперу;
– ордерної – із зазначенням сторони угоди, яка бере на себе зобов’язання виконати вимоги векселя.

Сторона, яка передала цінний папір шляхом індосаменту, відповідає перед наступним держателем векселя за можливість виконання зобов’язань за цінним папером іншою особою.

Вексель можна умовно класифікувати на три різних види (за часом виконання):

1. Довгостроковий. Випуск такого векселя здійснюється на тривалий період (від 5 до 25 років). В якості емітента виступає держава. Відносно виплати прибутку є два варіанти: перший – платіжні операції за казначейськими зобов’язаннями проводиться один раз на рік, другий варіант – при покритті поточних зобов’язань за допомогою нарахування відсотка за частиною номінальної величини. У другому випадку розрахунку щорічних виплат не проводиться.

2. Середньостроковий. Особливість таких боргових паперів – термін випуску від року до п’яти років, а також відсутність купонів. Емісією таких векселів займаються банківські установи, фінансові корпорації, державні структури, комерційні та промислові компанії, ощадні організації. Головні покупці таких векселів – страхові організації, інвестиційні структури, держустанови, корпорації.

3. Короткостроковий. Такий вид векселя має обмежений термін дії – до одного року. Як правило, короткострокові векселі випускаються на термін 3, 6 і 12 місяців. Виплата належних коштів здійснюється пред’явнику активу. Особливість цінного паперу – відсутність купонів і можливість погашення посередництвом викупу. В останньому випадку обов’язково повинні бути враховані нараховані за векселем відсотки.

До короткострокових векселях можна віднести:

– казначейський вексель – цінний папір, емітентом якої виступає державою. Основна мета – покриття поточних витрат. Як правило, держава може випускати різні типи казначейських боргових паперів. Така цінний папір розміщується на добровільній основі. Випускаючи такий папір і реалізовуючи її на публічному ринку, держава бере на себе зобов’язання здійснювати виплати купонів протягом всього терміну дії казначейського векселя. На сьогодні казначейський вексель – основний вид державного зобов’язання. Він може бути декількох видів (за часом) – коротко-, середньо- та довгостроковими;

короткостроковий вексель короткостроковий комерційний вексель – ще один вид боргового зобов’язання, що обертається на ринку. Як правило, такі цінні папери не забезпечені, тому вважаються звичайними інструментами ринку. Як емітентів можуть виступати великі компанії, яким необхідно термінове короткочасне фінансування.

Головний плюс кредиту під комерційний вексель – це його доступність і спрощення процедури оформлення позики.

Відсоток за комерційним векселем може відрізнятися, але він завжди на 2-6% менше, ніж найкраща ставка за банківськими позиками для найбільш надійних кредитоотримувачів. Для багатьох компаній отримання кредиту під короткострокові векселі – один з найбільш перспективних і вигідних способів отримання короткострокового фінансування.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Опис акцій