Короткострокові зобов’язання

Короткострокові зобов’язання – борги юридичної особи, які мають бути погашені в строк до одного року з моменту настання звітної дати. У короткострокові зобов’язання компанії включається заборгованість за банківськими позиками (на термін до 12 місяців), кредиторська заборгованість, борги перед засновниками по виплаті дивідендів, резерви витрат і так далі.

Короткострокові зобов’язання – сумарна заборгованість, яку компанія зобов’язується виплатити в строк до 12 місяців за рахунок поточних активів. Те, що залишається після виплати короткострокових зобов’язань (різниця між поточними активами і зобов’язаннями) – це і є оборотний капітал підприємства.

Сутність короткострокових зобов’язань

Для вирішення першочергових завдань більшість компаній змушене вдаватися до короткострокових позиках і використанню внутрішніх джерел. При цьому своєчасність виплат за такими зобов’язаннями – одна з основних задач керівництва. З моменту зарахування коштів, які є частиною короткострокових зобов’язань, вони не належать компанії, а лише використовуються нею обмежений період часу, а саме до моменту погашення. За своєю сутністю короткострокові зобов’язання мають багато спільного зі звичайним позиковим капіталом.

Короткострокові зобов’язання
Як одна з форм кредитних коштів, короткострокові зобов’язання мають наступні особливості:

1. Загальний обсяг короткострокових зобов’язань надає незмінне вплив на тривалість фінансового циклу компанії, а саме на розмір капіталу, необхідного для поповнення оборотних коштів. Чим більше короткострокові зобов’язання, тим менший обсяг коштів доведеться залучати компанії для покриття поточних потреб.

2. Короткострокові зобов’язання для компанії – це безкоштовний джерело застосовуваного позикового капіталу.

3. Загальний обсяг короткострокових зобов’язань компанії безпосередньо залежить від діяльності компанії на ринку. Чим активніше виробництво і вище обсяги продажів товарів, тим більше і витрати підприємства. Таким чином, зростає і сума майбутніх витрат. На практиці якщо коефіцієнт фінансового левериджу залишається незмінним, то і потреби в позиковому капіталі також не ростуть.

4. Прогнозування короткострокових зобов’язань на перспективу, як правило, несе оціночний характер. Це викликано тим, що більшу частину нарахувань, які є основою таких зобов’язань майже неможливо розрахувати. Основна причина – невизначеність більшості параметрів для майбутньої роботи компанії.

5. Обсяг короткострокових зобов’язань знаходиться в прямій залежності від періодичності здійснення виплат за нарахованими коштами. Така залежність платежів за рахунками, які є частиною короткострокових зобов’язань компанії, від зовнішніх факторів дозволяє визначити можливість і рівень регулювання джерел в процесі управління.

6. Короткострокові зобов’язання завжди погашаються за рахунок поточних коштів компанії, тобто ресурсів, які застосовуються в повсякденному господарської діяльності. Саме ця особливість і відрізняє короткострокові зобов’язання компанії від довгострокових. Крім цього, короткостроковий капітал має ще одна важлива ознака – він може бути звернений в грошовий еквівалент і бути використаним протягом одного балансового періоду (як правило, це 12 місяців).

7. Короткострокові зобов’язання повинні знаходити відображення в звіті компанія (розділ – пасив).

графи короткострокових зобов’язань

Короткострокова заборгованість виражається спеціальним коефіцієнтом. Даний показник відображає, яка частка короткострокових зобов’язань в компанії по відношенню до сумарного боргу. Для розрахунку застосовується наступна формула розрахунку коефіцієнта короткострокових зобов’язань:

ККЗ = Короткострокові зобов’язання / (Короткострокові + Довгострокові зобов’язання).

Отримане значення показує залежність підприємства від короткострокових боргів. Чим вище даний коефіцієнт, тим більшу фінансову стійкість і платоспроможність має компанія.

ПОДІЛИТИСЯ: