Короткий продаж (Short selling)

Продаж без покриття, шорт, гра на пониження, спеціальна угода РЕПО – це продаж цінних паперів, товарів або валюти, якими торговець на момент продажу не володіє.

Сенс короткого продажу

Правило продажу без покриття формулюється так: «Продаючи дорожче, купуй дешевше».

Це можливо, якщо умови контракту передбачають його виконання в майбутньому або при маржинальної торгівлі, коли укладаються угоди на суми, більші в кілька разів реального капіталу торговця. В цьому випадку продається товар, взятий в кредит у брокера і передбачається подальший покупка аналогічного товару і повернення кредиту в натуральному вигляді.

Торговець передбачає, що ціна впаде і він зможе викупити раніше проданий товар дешевше. І в разі, коли акції дійсно падають – отримує різницю між ціною продажу акцій і ціною їх купівлі. Це механізм отримання прибутку від зниження цін, один з видів спекуляції. Таких торговців називають «ведмедями».

Коротка покупка (викуп) завжди відбувається за рахунок грошових коштів клієнта та грошової позики брокера. Згідно з існуючими правилами, покупка цінних паперів просто неможлива для клієнта виключно за рахунок позики брокера.

На відміну від короткої покупки, короткий продаж не є одночасним продажем цінних паперів і клієнта, і брокера, так як у клієнта (спекулянта) цих паперів для даного виду правочину не може бути за визначенням. Якщо клієнт в спекулятивних цілях одночасно продає наявні у нього цінні папери і ті ж самі папери, взяті в кредит у брокера, то в цьому випадку має місце не одна спекулятивна операція на «ведмежому» ринку, а дві різні операції. Перша – операція самого клієнта, друга – маржинальна операція, тобто операція, що здійснюється за рахунок спільного грошового капіталу клієнта і позикового капіталу, отриманого від брокера.

Рриклад

Нехай, інвестор А передбачає, сто акції певної компанії переоцінені і скоро повинні впасти. Він дає доручення брокеру зробити короткий продаж 100 акцій компанії за чинною ціною Рс = 25 грн.

Брокер займає для інвестора А ці акції з числа тих, які зберігаються відкритим способом в депозитарії брокерської фірми (наприклад, акції інвестора В), і продає. Інвестор А по завершенні всієї операції зобов’язаний повернути борг не грошима, а акціями тієї ж компанії.

Нехай, розрахунок інвестора А виправдався і ціна акцій впала до 20 грн. Тоді він доручає брокеру купити 00 акцій і повернути їх інвестору В.

Реалізація 100 акцій по 25 грн. Принесла дохід в розмірі 2500 грн, а подальша купівля – витрати в сумі 2000 грн. У підсумку за рахунок короткого продажу 100 акцій інвестор А заробив 500 грн.

Механізм угоди для брокера

Нехай, у брокерської фірми є клієнти А і В. У інвестора В є 100 акцій компанії. Він, згідно з укладеним з фірмою договору, дозволяє коротко продавати належні йому цінні папери.

Припустимо, інвестор А дає доручення коротко продати 100 акцій. Брокер займає 100 акцій у інвестора В і продає їх через організатора торгівлі інвестору С. Якщо інвестор А через деякий час закриває коротку позицію, то брокер купує на біржі акції цієї ж компанії за ринковою ціною і повертає їх інвестору В.

При непокритою продажу клієнт вносить на маржинальний рахунок суму в розмірі первісної маржі і підтримує її на рівні не нижче мінімально встановленого.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Дефлятор ВВП: визначення