Кон’юнктура ринку та її сутність

Кон’юнктура – це показник, який об’єднує в собі цілу групу подій і характеризує якусь конкретну сферу діяльності в певний проміжок часу. На кон’юнктуру може впливати комплекс умов, що склалися, збіг обставин, поточна обстановка в даній області і так далі.
Термін «кон’юнктура» є універсальним і може застосовуватися в самих різних сферах діяльності – політиці, фінансовій сфері, економіці, психології, філософії, соціології та інших.

Наприклад, кон’юнктура ринку – це певна ситуація, що сформувалася на ринку в конкретний проміжок часу і характеризує реальне ставлення попиту і пропозиція. Кон’юнктура ринку є результатом взаємодії декількох аспектів діяльності – соціальних, економічних і природних.

Економічна кон’юнктура характеризує розвиток економіки, зміна валютних курсів, процентних ставок, рівень економічної активності, величину заробітної плати, динаміку споживання і виробництва.

При аналізі кон’юнктури ринку варто робити упор на кілька основних факторів – ефективність взаємодії з іншими видами ринків, загальну ситуацію в країні (політичну, економічну), рівень життя населення, безробіття, цінову політику і так далі. Таким чином, аналіз конкретного ринку повинен являти собою комплексну оцінку ситуації.

В результаті вивчення ринку робиться висновок про тенденції його розвитку:

  • – сприятлива кон’юнктура показує, що ринок є вельми збалансованим, відрізняється зростанням і стабільністю, «рівними» цінами і високим рівнем продажів (з тенденцією на подальше зростання);
  • – несприятлива кон’юнктура виражається в гострих ознаках дисбалансу ринку в цілому, різким падінням (або ж повною відсутністю) попиту, коливаннями в ціновій політиці, гострим дефіцитом товару, збутових кризою і так далі.

При цьому сам ринок можна характеризувати цілу низку основних критеріїв. Він буває регресивний, стабільний, стогнуючий, що розвивається, жвавий і так далі. Чітких кордонів між ринками немає, але у кожного з них є свої особливості і характеристики індикаторів.

До основних рис кон’юнктури можна віднести – мінливість, коливання, нерівномірність, суперечливість, а іноді і єдність протилежностей.

На кон’юнктуру може діяти два види факторів:

  • – постійні – розвиток науково-технічного прогресу, дія монополій, інфляційні процеси, фактор сезонності, втручання в роботу державних структур і так далі;
  • – непостійні – стихійні лиха, конфлікти в соціальній сфері, політична нестабільність.
ПОДІЛИТИСЯ: