Консолідований бюджет

Консолідований бюджет – це загальний звід бюджетних коштів, що виділяються для всіх територіальних рівнів в межах однієї держави. Активно застосовується для аналізу, розрахунків і прогнозування на державному рівні. В Україні консолідований бюджет – це об’єднання двох видів бюджету – консолідованого і федерального (територіальні і державні позабюджетні фонди в розрахунок не беруться).

Сутність консолідованого бюджету

Визначення «консолідований бюджет» з’явилося ще в 1991 році. Воно стало частиною Закону Української РСР, який розглядає основи бюджетного устрої в Російській Федерації. Необхідність появи нового виду з’явилася після відповідного скасування бюджету і його оптимізації.

Суть консолідованого бюджету полягає в об’єднанні бюджетів самих різних рівнів. У нього входять консолідовані бюджети суб’єктів країни, а також загальний федеральний бюджет. При цьому перший включає в себе регіональні і місцеві бюджети.

Особливість консолідованих бюджетів України полягають в тому, що вони не підлягають затвердженню або розгляду з боку органів влади. Такі показники по своїй суті є об’єднанням різних бюджетних параметрів, які відображають зведену інформацію за видатками та доходами країни. Крім цього, в консолідованому бюджеті Україні обов’язково враховуються джерела надходження коштів і особливості їх застосування.

Як уже згадувалося, однією зі складових консолідованого бюджету є бюджети муніципальних утворень. При цьому завдання місцевого самоврядування – вирішення основних питань щодо володіння муніципальною власністю, а також розпорядження майном. Крім цього, органи місцевого самоврядування мають право:

  • – встановлювати податки і збори на місцевому рівні;
  • – формувати свій місцевий бюджет і затверджувати його;
  • – здійснювати управління муніципальної власністю;
  • – забезпечувати охорону громадського порядку;
  • – вирішувати інші питання на місцевому рівні.

При цьому законодавча влада може визначати розмір бюджету з урахуванням витрат фонду бюджетних коштів і форми утворення.

Характеристики показників консолідованого бюджету

До основних характеристик показників консолідованого бюджету можна віднести:

1. Параметри такого бюджету активно використовуються при бюджетному плануванні на рівні держави. Наприклад, дані консолідованого бюджету необхідні при розрахунку обсягів нормативних податкових відрахувань до бюджету суб’єктів РФ різного рівня. Крім цього, отриманої інформації буде достатньо для обчислення обсягу дотацій. При цьому в розрахунок приймаються загальні обсяги бюджетів різних адміністративно-територіальних районів України.

2. Розрахунок параметрів консолідованого бюджету просто необхідний для подальшого фінансового планування. Це викликано тим, що велика частина загальних параметрів фінансового балансу країни і територіальних балансів береться саме з консолідованого бюджету.

Наприклад, у дохідній частині активно застосовуються такі бюджетні параметри – ПДВ і акцизи, податки на майно і зовнішню торгівлю, прибутковий податок (стягується з фізичних осіб), прибуток від зовнішньоекономічної діяльності, гроші бюджетних цільових фондів і так далі. У видаткову частину включені наступні показники – витрати на проведення соціально-культурних заходів, надання державних дотацій, витрати на науку і обороту, витрати на утримання підконтрольних державі органів, правоохоронних структур, судів, зовнішньоекономічну діяльність, формування резервних фондів і так далі.

3. Показники консолідованого бюджету часто необхідні при проведенні аналізу і застосуванні центрального фінансового плану. При цьому враховуються всі кошти, які надходять до бюджету країни. Наприклад, за допомогою деяких параметрів консолідованого бюджету можна визначити ефективність розподілу (ступінь централізації) грошових активів, що відображаються в загальному балансі України.

4. Дані, зазначені в консолідованому бюджеті, дуже знадобляться при довгостроковому і короткостроковому фінансовому плануванні. Крім цього, показники такого бюджету будуть вельми корисні для прогнозування соціального і економічного розвитку країни і певних територій. Більш того, питання розробки економіко-математичних моделей також вирішуються за допомогою інформації в консолідованому бюджеті. Наприклад, для перевірки перспектив фінансових ресурсів в майбутньому логічно застосовувати кореляційний взаємозв’язок між основними змінними економіки країни (ВВП промисловості і сільського господарства, національний дохід і так далі), а також прибутком консолідованих бюджетів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Валюти: Долар США (USD)